Ve Slezské nemocnici se před několika dny sešli představitelé Lékařského odborového klubu a České lékařské komory s vedením. Výsledkem jednání je symbolická podpora celostátní akci Den zdraví lékařů, která se uskuteční 1. března. Akutní péče bude během ní v opavské nemocnici zajištěná v plném rozsahu a neaktuální bude omezená.

Cílem je upozornit na aktuální nebezpečí podfinancovaného zdravotnictví a dosáhnout toho, aby nová úhradová vyhláška byla změněná.

„Lékařský odborový klub v Opavě se za nemocnici k akci jen připojuje. Problém se týká nejenom lékařů v nemocnici, ale především soukromých praktických a speciálních lékařů," vysvětluje jeho předseda Dalibor Hudec. „Soukromí praktičtí lékaři se do akce nezapojí. Větší význam má snad jen pro specialisty," konstatuje předseda okresního Sdružení praktických lékařů ČR Oldřich Víteček.

„Poukázat na to, že nová úhradová vyhláška není v pořádku, rozhodně cenu má. Je to první akce svého druhu a uvidíme, jaký bude mít výsledek. Následné akce vyloučit nelze," míní předseda opavského Českého lékařského klubu Richard Lenert.