A co z této změny vyplývá? „Znamená to, že výrobce je povinen po 1. listopadu dodávat všem svým odběratelům, tedy velkodistibutorům a lékárnám, léčiva za nové ceny,“ vysvětluje předseda České lékárnické komory pro Opavsko Lukáš Zuzaňák z lékárny U Zeleného hada.

Záleží na zásobenosti lékárny

Současně s tímto mají podle něj velkodistibutoři a lékárny právo doprodat své skladové zásoby. „Objevilo se v nějakém médiu, že je tam lhůta tři měsíce, ale tato lhůta nikdy nikde v žádném právním předpise nebyla stanovena. Takže záleží pouze na zásobenosti lékárny, jak dlouho bude trvat, než se změna u nich projeví.

Jak dále uvedl, cesta od výrobce do lékárny je časově delší. „Ke zlevnění dojde, ale projeví se to později,“ řekl Lukáš Zuzaňák a dodal: „Ano, i naše lékárna má zásoby a po jejich odprodání budeme mít k dispozici levnější léky.“

Uleví se zdravotnickému systému

Také v opavské Ústavní lékárně, jak zmínila tamní vedoucí lékárny Marie Zajícová, se již postupně dovídají o některých přípravcích, u nichž by měla být cena nižší.

„Například u přípravku, který stojí pět set korun, byla úhrada tři sta padesát korun, doplatek sto padesát korun. Od nynějška je například úhrada nižší, jen dvě stě padesát korun a doplatek pacienta by tedy byl dvě stě padesát korun. Aby ale lidé nemuseli tolik doplácet, farmaceutická firma zareaguje tím, že sníží cenu na čtyři sta korun, a doplatek je tedy zase sto padesát korun,“ vysvětlila Marie Zajícová.

„Takže to zlevnění ve výsledku pacient ani nepozná. Uleví se ale zdravotnickému systému,“ doplnila. A které z nejznámějších léků budou tedy levnější? „Zatím jsme takto objevili například lék Plavix, Losartic nebo Seretide,“ řekla.

Některé léky byly zlevněny už dříve

Magistra z Klášterní lékárny Opava, Hana Považská, pak redakci řekla: „Nevím, kolik léků je celkem od prvního listopadu levnějších, některé už byly zlevněny dříve.“ Jak zmínila, jedná se o léky na předpis. „Doplatky se sníží například u léků Seretide diskus, Duaspir diskus, Plavix,“ upřesnila.

Otázku, zda jsou předzásobeni, pak okomentovala takto: „Snažili jsme se, abychom velké zásoby neměli a co nejdříve vydávali léky s nižšími doplatky. Naše zásoby budeme taky přeceňovat.“

I lékárnice z hlučínské lékárny U Hradeb Jitka Janišová potvrdila, že k přecenění, či přesněji nahrání nového aktuálního číselníku VZP, došlo prvního listopadu, takže od té doby běží nové úhrady.

„Týká se to léků vázáných na předpis,“ okomentovala. Na otázku, zdali i jejich lékárna je předzásobena, pak Jitka Janišová odpověděla následující: „Předzásobeni nejsme, čeká nás inventura.“