Je proto správné, že bude mít pohřební obřad právě v kostele sv. Václava, který k dominikánskému klášteru neoddělitelně patří. Veřejnost se tam může se známým architektem rozloučit ve čtvrtek 14. července od 15.30 hodin.

Leopold Plavec použil při rekonstrukci na tehdejší dobu odvážný způsob uplatnění surového pohledového betonu v kombinaci s velkoplošnými skly v hliníkových rámech, oddělujících ambit od rajské zahrady. Nově postavený vstup do celého objektu byl zvolen v duchu modernismu s citlivě komponovanými proporcemi a měřítkem.

Po rekonstrukci vznikl v části kláštera Dům umění, který byl slavnostně otevřen roku 1974.

Působištěm Leopolda Plavce bylo jedenatřicet let jeho profesního života Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody v Ostravě. Na Opavsku vytvořil i detail věže kravařského zámku. S tehdejším ředitelem archivu Václavem Štěpánem, se kterým spolupracoval už při záchraně dominikánského kláštera, usiloval o záchranu dalšího objektu na Opavsku.

Šlo o tvrz ve Velké Polomi, která tehdy spadala do opavského okresu.

Narodil se 14. října 1925 v Brně a vystudoval obor architektura na Vysoké škole technické. Na Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody v Ostravě nastoupil v září 1958 a zůstal v něm až do důchodu. Zaměstnání památkáře považoval za poslání a záchraně památek věnoval mimořádné nasazení i osobní zaujetí.

Pověstnou neústupností zachránil před demolicí, devastací nebo nevhodnou obnovou desítky objektů.