„Od začátku nového roku nemáme uzavřené smlouvy, takže nevíme, za kolik vlastně děláme a pro koho,“ uvedl jeden z přítomných Petr Šubert. „Firmy, které vyhrávají výběrová řízení, nám diktují podmínky a ceny. My pokud tu práci chceme mít, musíme přistoupit na nižší ceny,“ dodal Petr Šubert.

V Lidovém domě se sešli zástupci různých profesí - od kočích přes lanovkáře, pilaře a traktoristy až po lesní dělníky. Kritické hlasy zazněly i z jiných regionů, jako je Ostravice, Jeseník či Nový Jičín. „Všechny nás spojuje problém s neuzavřenými smlouvami, proto jsme se sešli,“ zaznělo z úst jednoho přítomného. V opavském regionu pracují lesáci nejčastěji pro společnost Bukovina CZ, s. r. o., jejímž jednatelem je Jindřich Grosser, kromě jiného i ředitel společnosti Opavská lesní, a. s. Jedním z názorů, které zde zazněly, byla i potřeba jakéhosi zastřešení, jakési cechovní organizace, která by hájila zájmy lesáků. „Na našem setkání jsme zvolili pětičlenný výbor, který bude jménem nespokojených lesáků jednat s vedením Opavské lesní a Bukoviny CZ,“ uvedl Petr Šubert.

Výbor bude jednat hlavně o nových smlouvách a cenách pro samostatně hospodařící lesáky. „Zatím to vypadá tak, že dokud nové smlouvy nebudou a s pracovníky nebude ujednána cena prací, která bude oboustranně přijatelná, většina pracovníků do práce nenastoupí. Ředitel společnosti nám po svém zástupci vzkázal, že je ochotný s naším výborem jednat,“ doplnil Šubert.

Vyjádření jednatele společnosti Bukovina CZ Jindřicha Grossera se naší redakci i přes opakované pokusy do uzávěrky tohoto vydání získat nepodařilo. Problému se budeme dále věnovat.