Rozlité řeky, rozvodněná koryta potoků, obrovský vítr. Tak to vypadalo minulý týden, kdy Opavsko nepříjemně překvapily záplavy. Jak potvrdil ředitel Městských lesů Opava Otto Žallmann, tato nepřízeň počasí se podepsala také na stavu lesů. „Předpokládám, že situace bude všude obdobná, stejně jako u Městských lesů Opava v prostoru kolem Skřipova. Čtvrteční a páteční přívalové srážky, kdy spadlo více srážek během těchto dvou dnů než za předešlých osm měsíců, rozvodnily všechna koryta potoků natolik, že situace se dala srovnat s povodněmi roku 1997,“ uvedl Žallmann.

Jak dále popisuje, největší škody vznikly na lesních cestách, a především pak na mostech a propustech. Ty byly podle jeho slov zaneseny kamením a staly se zcela nefunkčními. „Takto způsobené škody na lesních cestách a propustech odhadujeme přibližně na 2,5 milionu korun. Ihned byla přijata opatření k jejich postupnému odstraňování. Bohužel tyto přívalové srážky doprovázel i nárazový vítr s bořivým účinkem, který vyvracel a lámal lesní porosty,“ vysvětluje Žallmann s tím, že v lesích města Opavy tak padlo přes pět tisíc kubíků dřevní hmoty.

„Letošní rok, kdy byl nejdříve absolutní nedostatek srážek spolu s dlouhotrvajícími tropickými teplotami a začátkem září zase přívalové deště spolu s vichřicí, lze pro lesní hospodářství nazvat přírodní katastrofou,“ dodal Žallmann. K situaci se vyjádřil také lesní správce František Musil. „Přímo záplavami nejsou lesy ve správě Lesů České republiky na Opavsku poškozeny. Škody vznikly větrem na lesních porostech, kde na podmočené půdě došlo k vývratům ve výši zhruba 10 000 metrů krychlových dřeva,“ uvedl Musil a dodal, že škody na majetku Lesů České republiky vznikly lokálně na lesní dopravní síti. „Jde o hluboké erozní rýhy, ucpané propustě včetně příkopů. Nutné je zbudovat opevněné břehy a opěrné zdi,“ vyjmenovává Musil. Podle jeho slov nyní probíhá zpřístupnění lesních porostů a monitoring škod na lesních cestách. „Ty odhadujeme předběžně na dva miliony korun,“ dodal.