Opava je krásné rozkvetlé město, a to zvláště v létě. Přestože to místní obyvatelé mnohdy už ani nezaznamenají, turisté mohou obdivovat nápis Opava z letniček, číslo založení města nebo vysmátého smajlíka.

Množství vysazených letniček se každoročně pohybuje okolo 40 tisíc kusů. „Například v roce letošním je to 24 493 kusů letniček vysázených na běžných záhonech a 15 194 kusů letniček vysázených v záhonech mobilních," uvádí provozně-technický náměstek Technických služeb v Opavě Martin Girášek.

V některých případech se přitom nejedná o prosté záhony, ale o zajímavé obrazce. „Jako nejsložitější záhon pro realizaci výsadby je záhon v prostoru před Slezským muzeem. Práce na této výsadbě trvají deset dní," uvádí příklad Martin Girášek.

Další zajímavostí je například Olbrichova slza. „Jedná se spíše o pracovní název, který jsme vymysleli kvůli tvaru záhonu, který je v Olbrichově ulici," říká Martin Girášek. Vznešený název může působit trochu komicky, protože v záhonu ve tvaru slzy je umístěn velký žlutý smajlík.

Praskova ulice je zase věnována výročí založení našeho města, takže z letniček je zde vytvořena číslice 790, což má značit stáří Opavy. Další letničky jsou vysázeny o kousek dál u geodezie, a to do nápisu Opava. Květiny se dále ještě nachází v záhonech na Ptačím vrchu u fontány a v Krnovské ulici u Subaru.

„Návrhy výsadeb provádí vlastní zaměstnanci společně s mistrem, či vedoucím. Záhony připravují a následně vlastní výsadbu provádí tři čtyři pracovníci, další dva pracovníci chystají sadbu přímo v zahradnictví," doplňuje Martin Girášek.

Středisko zahradnictví Technických služeb Opava přispívá svou péčí o zeleň k vytvoření příjemného a zdravého prostředí a ovzduší v Opavě. Jeho činnost se přitom netočí jen okolo letniček. Zdejší pracovníci se starají o 1,034 milionu m2 zeleně, z čehož 962 tisíc m2 tvoří trávníky. Provádí a zajišťuje odbornou údržbu zelených ploch, parků a sadů.

Dále se stará o sečení trávy na plochách v objemu 962 tisíc m2, sběr listí, výsadbu stromů a keřů, jejich ořez, zmlazování a kácení. Kromě běžných záhonů opečovává i záhony mobilní, mobilní vázy a truhlíky. „Záhony jsou vysazovány ve všech základních teplých a veselých barvách, jako žlutá, červená, modrá, bílá, zelená a oranžová," uvádí Martin Girášek.

Letničky kupují technické služby jako malé rostlinky semenáčky , které jsou následně dopěstovány v jejich sklenících. Po přesazení se pak umístí do venkovních pařenišť.

„Každoročně jsou letničky vysazovány po ‚zmrzlých', tedy kolem 15. května a odstraňovány jsou pro následnou výsadbu macešek a cibulovin v průběhu měsíce října. Záhony jsou pravidelně v intervalu asi tří týdnů plety. Samozřejmostí je jejich pravidelná zálivka pomocí kropiček," uzavírá Martin Girášek.