Jak potvrdil vedoucí Inspektorátu cizinecké policie Opava Aleš Bronczek, prázdninová doba spadá do času sezonních prací zejména ve stavebnictví.

„Samozřejmě, že i cizinecká policie v tomto období častěji provádí kontroly cizinců a zaměřuje se především na stavebnictví. Obecně lze říci, že v letních měsících je fluktuace cizinců v našem regionu daleko větší. Cizích státních příslušníků je zde více než v jiných měsících během roku,“ podotkl a doplnil:

„A to nehovořím pouze o cizincích, kteří zde pracují. Jedná se i o cizince, kteří zde přijíždějí jako turisté.“

Na otázku, zdali probíhají kontroly například na koupalištích a podobně, pak odpověděl: „Striktně se nedá říci, že bychom se při kontrolách zaměřovali zejména na tyto provozovny. V letních měsících se zaměřujeme zejména na kontrolu všech kempů na Opavsku a také na různé hudební kulturní akce větších rozsahů, na které cizinci přijíždějí z okolních zemí,“ pokračuje Bronczek.

Jak dále zmínil, cizinecká policie operuje v celém okrese Opava. „Zaměřujeme se i na jiné provozovny, které jsou již předem našimi policisty operativně vytipovány. Jedná se zejména o ubytovny a penziony, kempy a podobně, kde cizinci přespávají.

V těchto měsících se také soustřeďujeme na všechny hypermarkety a přilehlá parkoviště, kde se cizinci v hojném počtu vyskytují,“ dodal na závěr Bronczek.