Pro zajímavost - v roce 2017 bylo ve městě vybráno 635 395 korun, v roce 2018 to bylo 751 636 korun a v roce 2019 už 794 275 korun. Opavané na sebe mohou být právem pyšní, ale pozadu nezůstali ani obyvatelé dalších měst a obcí. 

Jak letošní "tříkrálovka" skončila? Přes tisíc Kašparů, Melicharů a Baltazarů naplnilo v sedmdesáti obcích během čtrnácti dnů 386 kasiček rekordní sumou 2 440 484 korun. Na úspěchu se podílelo město Opava částkou 828 715 korun a další obce sumou 1 611 769 korun. Vloni byl celkový výtěžek sbírky nižší o 113 992 korun. 

Achilovou patou každoroční přípravy Tříkrálové sbírky bývá počet koledníků. "S koledováním v Opavě, kde jich bývá pokaždé nedostatek, nám pomohlo také mnoho dobrovolníků z okolních obcí a jsme jim za to velmi vděčni. S pomocí přispěchali také skauti ze čtyř opavských oddílů a žáci Církevní základní školy sv. Ludmily a ZŠ Vrchní," říká koordinátorka Tříkrálové sbírky Marie Hanušová. 

Tříkrálová sbírka bývá v obcích, kde již získala tradici, nedílnou součástí nového roku. Na mnoha místech se koledníci, dřív než se vydají na cestu, sejdou v rodině, na faře nebo obecním úřadu, kde je pro ně po návratu z koledování připraveno pohoštění nebo i oběd. Do sbírky se však hlásili nejen každoroční koledníci, ale též zcela noví zájemci i celé rodiny, které utvořily kolednickou skupinku.

Někdy se stalo, že navštívené nezastihli doma. "Ti lidé pak často chodili za námi do Charity a přinášeli své příspěvky sami," vzpomíná Marie Hanušová. Své díky vyjadřuje koledníkům, organizátorům i dárcům také ředitel opavské Charity Jan Hanuš.

"Příspěvky z letošní sbírky budou, tak jako každý rok, pomáhat především na Opavsku. Využijeme je k pomoci seniorům, lidem s mentálním a zrakovým postižením, znevýhodněným na trhu práce i umírajícím," uvádí Jan Hanuš příjemce finančních darů z letošní Tříkrálové sbírky.

Koledníci byli očekávaní a vítaní. Foto: Stanislav Bujnovský