„Myšlenkovým základem činnosti občanského sdružení je jedno konkrétní téma pro daný kalendářní rok. Toto téma se bude jako zlatá nit prolínat jednotlivými prioritami, které si Společnost přátel Muzea Hlučínska stanovila,“ vysvětlil jeden ze záměrů společnosti její předseda Jiří Siostrzonek.

Tím letošním tématem se stal chléb. Je chápán v tom nejširším slova smyslu – chléb jako pokrm, zaměstnání, živobytí, existenční jistota, duchovní či náboženský rozměr tohoto pojmu atd. Toto téma se tak objeví například na výstavě Chléb náš vezdejší – od zrníčka k bochníku.

Výstava bude zahájena na hlučínském zámku v Muzeu Hlučínska 14. června a potrvá do 13. listopadu. Téma chleba se rovněž objeví ve vlastivědném časopise Hlučínsko. V prvním čísle čtenáři mimo jiné najdou příspěvky o tradici pečení chleba na Hlučínsku, nebude chybět rozhovor se zástupci pekařského řemesla, čtenář se dozví řadu nových informací o vodních i větrných mlýnech v regionu, připomeneme si život a dílo slavného hlučínského malíře Jana Bochenka, představí se obec Chlebičov atd.

Druhé číslo spatří světlo světa v listopadu. Chléb bude také cílem exkurzí, které povedou po stopách pekáren a mlýnů regionu. V tematické soutěži pro školy mohou děti téma chléb ztvárnit výtvarně, ve fotografii, hudebně či literárně. Soutěž bude vyhlášena v listopadu.

„Jednou z priorit Společnosti jsou také přednášky. V jednání je beseda s makro– ekonomem Tomášem Sedláčkem nebo sociologem profesorem Janem Kellerem,“ připomněl ještě další aktivitu Jiří Siostrzonek. Společnost přátel Muzea Hlučínska už také spustila své internetové stránky, které čtenáři najdou na adrese www.spmh.cz.