Na druhém místě se umístilo Rybí s produkcí 85 kilogramů na osobu a na třetím Fulnek s produkcí 107 kilogramů na osobu. Lhotka je pak celostátně na třináctém místě. Tři vítězná sídla svým pořadím odpovídají kategoriím podle velikosti obcí do 1000, do 5000 a nad 5000 obyvatel.

„Výsledky soutěže hezky ukazují, že není pravda, že by se ve větších městech nedala snížit produkce směsného odpadu, tedy toho, který se nedá vytřídit. Velmi záleží na tom, jak k odpadovému hospodářství přistupují jednotlivé radnice a jak obyvatele motivují, aby odpad buď nevytvářeli, nebo aspoň třídili.

Inspirativních příkladů, jak lze k nakládání s odpady přistupovat, máme deset a ty nejlepší zveřejníme za týden," komentuje první výsledky soutěže její garant Milan Havel z Arniky.

Jedním z cílů soutěže je informovat jak veřejnost, tak starosty, co vše lze udělat pro nižší produkci odpadu. „Čím méně totiž vzniká směsného odpadu, tím méně je nutné rozšiřovat skládky nebo stavět zbytečné spalovny.

Nevládní organizace je navíc přesvědčena, že dobře nastavený systém přináší peníze do obecní pokladny a přitom nezatěžuje občany vysokými poplatky," doplňuje za Arniku Vratislav Vozník.

Limit pro přihlášení do soutěže byl 150 kilogramů vyhozeného směsného odpadu na osobu a rok, a to z toho důvodu, že se jedná o hodnotu, kterou se daří dosahovat i v sousedních státech.

„Česko se k ní ale ještě ani nepřiblížilo. Když jsou ale lidé v podobně velkých státech, jako je Česko, schopni produkovat i méně než sto kilogramů odpadů, mělo by to být podle nevládní organizace možné i u nás," uzavírá Vozník.

V současné době mohou zájemci podepsat petici Co vytřídíš, neplatíš na webu Arniky, která má podpořit lepší odpadovou legislativu, již by mělo Ministerstvo životního prostředí letos představit.