Aby mohl stavák předvést své originální triky, často se za letu propadne o několik metrů. Na soutěžích staváků komise buduje letecké exhibice holubů.

Hrdost na národní plemeno českých staváků v dobách Rakouska-Uherska spojila holubářství s národním sebevědomím. Holubářská organizace fanoušků českého staváka existuje přes 110 let. Fanoušci staváků uspořádali speciální holubářskou výstavu ve Velkých Hošticích.Návštěvníci mohli zblízka obdivovat tohoto temperamentního středně velkého holuba, který má výjimečně lesklou a sytou barvu opeření.

Chovatel Miloš Neborovský přijel na holubářskou výstavu z Chlebičova: „Chovám je od 15 let. Můj otec je také choval, tak jsem je po něm zdědil. Je už to rodinná tradice. Jezdím je vystavovat po celé republice. Mají spoustu ocenění, přibližně 20 čestných cen za rok. Těžko se ale shání „cizí krev“ do chovu, tak kvůli genetice jezdím po chovatelích po a sháním nové přírůstky. Momentálně mám 200 holubů a z toho 150 kusů českých staváků. Jejich chov mě vyjde přibližně na tisíc korun měsíčně, protože potřebují speciálně sestavenou směs. Krmím je pšenicí, ječmenem a kukuřicí a hrachem,“ sdělil chovatel.

Staváky chovají i na Slovensku

Chov staváků je nejvíce rozšířený v České republice, ale posuzovatel holubů Marek Iskra dojel na setkání až ze Slovenska. Má zodpovědný úkol, protože holubi se posuzují podle vzorníků, které vydávají národní svazy a specifikují je chovatelské kluby. Potvrdil, že plemeno českého staváka si oblíbili chovatelé i na Slovensku.

Ukázal, jak funguje Oceňovací list holuba. Soutěžní holubi se identifikují kromě plemene, barvy a kresby také podle dvacítky pozic. Hodnotí se hlava, oko, obočnice, zobák, stavba těla, postoj, kondice i celkový dojem. Holub může dostat až 100 bodů, pak se jedná o vynikající kus.

Mladí se už neorganizují

Chovatel Jan Pintíř z Pleštice na Plzeňsku se specializuje na bílé staváky. Keromě nich má i moravské pštrosy a hanácké voláče. „Dnešní doba chovu holubů nepřeje. Pokud by mladý člověk chtěl v této oblasti něco dokázat, musí se zvířatům věnovat každý den. Jsou samozřejmě i výjimky, ale mám pocit, že mladí ztrácejí vztah k přírodě. Když už zvíře pořídí, nemají potřebu se sdružovat v základních organizacích Českého svazu chovatelů. O svém koníčku jen diskutují na sociálních sítích,“ říká chovatel z Plzeňska.

Chovatelé z Velkých Hoštic

Výstavu zorganizovala ji Základní organizace Českého svazu chovatelů ve Velkých Hošticích spolu s místním obecním úřadem. „Výstava je na výborné úrovni. Na jejím vytvoření se podíleli špičkoví chovatelé z celé ČR. ZO ČSCH Velké Hoštice má 32 členů, mezi našimi členy jsou chovatelé drůbeže, holubů, králíků a exotického ptactva. Tato chovatelská organizace pořádá své pravidelné výstavy v měsíci červnu. V roce 2023 budeme slavit 50 let výročí od založení spolu. Máme mezi sebou čtyři mladé chovatele, kteří jsou základnou pro další pokračování našeho spolku,“ zakončil Pavel Bensch, předseda ZO ČSCH Velké Hoštice.