Na kamenolom chce tuto přírodní zónu nyní přeměnit krnovská společnost Silnice Morava, která získala dobývací práva. Prostor, spadající do katastru Jakartovic, se nachází u Mladecka hned nad rekreační chatovou oblastí s turistickou trasou a lesem. Slouží k zajištění kvalitního života ve zdravém prostředí, což je v přímém rozporu s otevřením lomu.

Není proto divu, že proti záměru protestují nejenom lidé z dotčených obcí, ale také rekreanti. Těžba kamene by podle nich měla negativní dopad na životní prostředí obcí Mladecko, Deštné, Jakartovice a Litultovice včetně Lhotky u Litultovic.

Obce Jakartovice, Litultovice a Lhotka u Litultovic už k možnosti těžby vydaly několik záporných stanovisek. Poslední bylo odboru životního prostředí Krajského úřadu v Ostravě zasláno letos v červenci.

„Kamení je všude dost a může být v případě potřeby i dováženo. Z tohoto pohledu je zničení krásného kusu přírody a dosud zdravého životního prostředí holý nesmysl,“ míní členka občanského sdružení Kamenná hora Věra Frydrychová. Upozorňuje, že další devastaci prostředí i problémy nastolí také doprava kamení lesní cestou na silnici III/ 44327.

„Ta je naprosto nekvalitní, a navíc hodně úzká,“ upozorňuje Věra Frydrychová s tím, že silnice rozhodně není určena pro nákladní vozidla, kterých by zde mělo denně projet zhruba 250. Představuje jedinou přístupovou cestu do klidové zóny a relaxačního zázemí. Lidé by přišli o možnost vycházek a dotklo by se to hlavně maminek s dětmi a seniorů.

Občanské sdružení Kamenná hora bojuje za záchranu této přírodní lokality už hodně let. Bylo založeno v roce 1995 a jeho členové zajistili také podpisovou akci za zachování lokality v původním stavu.

„Při aktivitách proti otevření lomu spolupracujeme také s mysliveckými sdruženími a s Družstvem vlastníků chat. Jsme v kontaktu i se zastupitelstvy dotčených obcí. V usnesení ze září 2006 je uveden nesouhlas zastupitelů obcí Jakartovice, Litultovice, Lhotky u Litultovic i Mladecka,“ přibližuje Věra Frydrychová situaci.

V Kulturním domě v Deštném se právě dnes, v úterý 12. srpna, od 16 hodin uskuteční veřejné projednávání záměru, kterého se kromě vedení obcí a představitelů firmy Silnice Morava zúčastní také zástupci krajského úřadu, organizací a veřejnosti.

„Rozhodně se nemíníme vzdát a budeme v jednáních dál pokračovat. Jsme přesvědčeni, že splnění všech jedenašedesáti doporučení včetně rekultivace bude pro Silnice Morava téměř nemožné. Ostatně už v osmdesátých letech byly náklady na zahájení těžby považovány za příliš vysoké,“ konstatuje Věra Frydrychová.