„Je to strašné, v sousedním domě se topí bůhvíčím a my to tu musíme dýchat. Nemůžeme větrat a všechno je tu takové šedivé,“ postěžoval si redakci majitel domu v zástavbě starších rodinných domků v Opavě- Kylešovicích.

A jak se zdá, není sám, kdo občas trpí podobnou sousedskou bezohledností. Přesto, že lidé se v podobných případech hledají pomoc u městské policie, okamžitá náprava většinou nepřijde. Tedy pokud se se sousedem nedomluvíte vy nebo strážníci.

„Bohužel městská policie nemůže tuto událost vyřešit na místě. Jsme oprávnění požadovat od osoby vypouštějící komínem podezřelý kouř totožnost, a také požadovat vysvětlení. Samozřejmě zajistíme fotodokumentaci a zajistíme vyjádření dalších sousedů. Věc se pak podstoupí magistrátu města Opavy na odbor životního prostředí k dořešení,“ vysvětlila postup Pavla Losertová ze skupiny prevence Městské policie Opava.

Hrozí pokuty

Budeme-li se držet příslušných vyhlášek, fyzické osoby musí dodržovat přípustnou tmavost kouře a přípustnou míru obtěžování zápachem, neobtěžovat kouřem a zápachem osoby ve svém okolí. Pokud porušují tato pravidla, vystavují se riziku vysoké pokuty.

Například za spalování látek, které nejsou pro kotle palivy stanovenými výrobcem, hrozí pokuta ve výši 500 korun až 150 tisíc korun. Horní hranice je ale určena spíše pro případy, kdy znečištění ovzduší dochází u podnikatelských subjektů.

Složité dokazování

Naštěstí v Opavě jsou případy znečišťování ovzduší soukromými osobami ojedinělé. „Tyto případy jsou poměrně řídké. Nicméně nejsložitější je takou věc prokázat, jak se říká, musíte dotyčného chytit při činu. Protože ale pálení odpadů probíhá v soukromých prostorech, majitel vás prostě nepustí dovnitř a vy tak jste jen pozorovatelem zvenčí.

Také technika, kdy opticky posuzujeme tmavost kouře, je tak trochu diskutabilní, přístroje k tomu určené rozhodně nepatří k nejmodernějším. Navíc často hrají roli také nedobré sousedské vztahy, a tak je třeba zodpovědně posoudit i okolí,“ říká o nelehké roli při posuzování takových případů odborem životního prostředí Dalibor Školník, referent tohoto odboru opavského magistrátu.

Jeho slova se ale netýkají jen kotlů a topení v nich, ale i třeba pálení odpadů na zahradách. Možná i vy si myslíte, že hodit do kotle nějaký ten obal či petku nikomu neublíží, ale opak je pravdou. Smogu je v těchto dnech kolem nás více než dost. A pálení odpadu rozhodně rozptylové podmínky nezlepšuje.

Rozptylové podmínky se sice trochu zlepšily, přesto hodnoty polétavého prachu pořád výrazně překračují povolený limit. Nejhorší je to teď, v zimě, nebo když prší, a tlak vzduchu tlačí kouř k zemi. Není totiž zdaleka pravda, že za znečištění ovzduší okolo nás mohou jen továrny a firemní komíny. Některé studie hovoří až o 40procentním podílu domácností, záleží však na lokalitě a zdrojích, ze kterých se teplo vyrábí.