Někteří lidé z Budišova ale radost z hnízda neměli a požadovali jeho odstranění. Čáp bílý však patří mezi chráněné ohrožené druhy a s ním je chráněno také jeho hnízdiště.

Proto bylo nutné provést jistá bezpečnostní opatření. Krajský úřad v Ostravě, odbor životního prostředí a zemědělství vydal ochranné opatření, tedy nutnou instalaci hnízdní podložky na komíně ještě před příletem čápů na hnízdiště.

Instalace podložky byla provedena za pomoci Českých ochránců přírody Valašské Meziříčí, Hasičského záchranného sboru v Opavě a Městského úřadu Budišov nad Budišovkou. Hnízdiště nyní splňuje podmínky vydané krajským úřadem a lidé v Budišově mohou očekávat přílet čápů bílých.