Podtrženo a sečteno to znamená, že sbírka na Opavsku vynesla celkem 1 643 735 korun. Tím však Tříkrálová sbírka ještě definitivně nekončí, protože možnost přispět do virtuální kasičky výjimečně trvá až do konce dubna.

„V našem každoročním rozpočtu hrají peněžní dary nezastupitelnou roli Bez této podpory se neobejdeme, a pokud bychom o ni přišli, citelně nás to zasáhne. Mnoho našich aktivit směrem k lidem, kteří naši pomoc potřebují, můžeme uskutečnit právě díky těmto darům. Velmi si vážíme toho, že s námi zůstáváte i v této velmi těžké době a děkujeme vám za to,“ vzkazuje dárcům ředitel Charity Opava Jan Hanuš.

Organizování letošní Tříkrálové sbírky, provázené stále se měnícími podmínkami, občas vypadalo jako bojová hra, ve které se neustále střídající varianty připravovaly za pochodu. Nakonec uspěla až ta, která dárcům umožnila přispívat pouze do pokladniček, rozmístěných na různých veřejně přístupných místech měst a obcí.

„Společně jsme dosáhli výsledku dvou třetin loňského roku, v což jsme za těchto podmínek opravdu nedoufali. Letošní Tříkrálová sbírka se výtěžkem dostala na úroveň roku 2016, kdy ovšem mohlo po domácnostech koledovat několik stovek Kašparů, Baltazarů a Melicharů,“ dodává koordinátorka sbírky Marie Hanušová.

Virtuální pokladničky zůstávají v planosti i po oficiálním ukončení sbírky a účet s číslem 66008822/0800 a variabilním symbolem Charity Opava 77708012 bude otevřen až do konce dubna.