Například v Mikolajicích mají v současné době jednu nelegální sládku se stavební sutí. Redakci to potvrdil tamní starosta Martin Krupa. „Pevně doufám, že další nevzniknou. Tyto černé skládky jsou asi černou můrou každého starosty. Nechápu myšlení lidí, kteří tyto skládky vytvářejí. Peníze vydané za jejich likvidaci pak samozřejmě chybí jinde.

O možném znečištění podzemních a povrchových vod ani nemluvě,“ vysvětluje starosta s tím, že jen loni při čištění příkop okolo hlavní cesty za obcí odvezli vlečku plnou starého harampádí.

„Bohužel se nikdy nikoho nepodařilo přistihnout při činu. Naše obec, stejně jako mnoho dalších obcí, přistavuje dvakrát do roka do obce kontejnery na velkoobjemový odpad, jednou ročně odvážíme nebezpečný odpad. A to vše zdarma. Nechápu kdo pak má ještě tu potřebu vyhazovat staré věci do přírody,“ doplnil.

Vyčištění obce trvalo téměř tři roky

Podle starosty Štěpánkovic Bernarda Halfara jsou černé skládky problémem všech měst v blízkém i širokém okolí. „V naší obci se nám podařilo razantně snížit množství a velikost černých skládek tím, že jsme v obci zavedli systém sběru a likvidace odpadů, na základě kterého každý občan s trvalým pobytem v obci platí poplatek za provoz tohoto systému,“ uvedl starosta.

Jak dále zmínil, oproti tomuto poplatku pak obec zajišťuje odvoz odpadů, které občan umístí na předepsané místo. „Trvalo nám dva až tři roky než se nám podařilo vyčistit okolí obce od černých skládek. Bohužel i dnes se občas stává, že se v našem katastru objeví černá skládka. Ve třech případech, kdy jsme zjistili kdo tyto skládky založil, se jednalo o občany z okolních obcí,“ vysvětlil a dodal, že jejich obec tak v současnosti problémy s černými skládkami nemá.

Málokdy se pachatel zjistí

Také obyvatelé Sudic mohou mluvit o štěstí. „Musím říct, že jsem se v poslední době s žádnou černou skládkou v naší obci nesetkal. Ale stává se to. Hlavně naši sousedé z Polska se některých méně důležitých věcí zbavují na úkor naší obce, jde to samozřejmě poznat podle nápisů na zboží nebo jiných znaků. Málokdy se však pachatel zjistí,“ popisuje starosta Sudic Petr Halfar.

Takovou skládku pak podle jeho slov musí zneškodnit zaměstnanci obce. „Je důležité, že se naši spoluobčané naučili třídit odpad, je zbytečné, aby pak sami vyhazovali odpady někam do přírody, když si platí popelnice. Sice to není levná záležitost a doplácí na to finančně i obec, ale je důležité, abychom si tak chránili přírodu a udržovali čistotu kolem svých obcí,“ dodal.

Důvodem návštěvy tržišť v Polsku?

A jak jsou na tom s černými skládkami Šilheřovice? „Naše obec má poměrně rozlehlý katastr, takže občas se černá skládka objeví na okraji lesa nebo podél nějaké komunikace. Nedávno nám někdo uskladnil asi 2 m3 různých plastů na okraji lesa Štípky,“ řekl starosta Šilheřovic Martin Čecháček.

Jak zdůraznil, další černou skládku různého odpadu řeší v lokalitě Davidka, na západním okraji katastru. „Tyto skládky nevytvářejí ale občané naší obce, máme poměrně dobře vyřešen svoz komunálního i velkoobjemového odpadu, přistavujeme kontejnery na velkoobjemový odpad pro občany třikrát ročně.

V obci jsou volně přístupné kontejnery na plastový odpad a sklo,“ objasnil starosta a dodal, že také podél silnic nejméně dvakrát ročně provádí úklid různě odložených věcí, plastů, skla či pneumatik. „Najde se i elektrický spotřebič. Přes komunikace našeho katastru je velká intenzita dopravy z důvodu návštěv tržišť v Polsku, což může být důvodem k zaneřádění okolí silnic,“ uzavřel.

Mají v krvi, že odpad patří do díry

V Bolaticích se černé skládky vyskytují již jen výjimečně. „Před více než deseti lety však příkopy byly plné. Ale co jsme začali organizovat Den Země a děti i dospělí uklízejí okolí obce, ubylo těchto odhozených odpadů. I tak se občas stane, že tu a tam se najde nějaký zbytek ze stavby a dokonce nám někdo vyvezl na polní cestu i gauč,“ uvedl starosta Bolatic Herbert Pavera.

Jak zmínil, někdy se jedná o jejich občany, ale také někdy i o přespolní. „I když jsou v obcích sběrné dny, sběrné dvory, a tak dále, ještě je stále mnoho lidí, kteří mají v krvi, že odpad patří do díry! A bude trvat ještě řadu let, než budou lidé zodpovědnější ke své obci, ke svému okolí a k přírodě,“ dodal.