Trvalý pobyt má na adrese sídla ohlašovny uveden stále větší počet lidí. Může se jednat o lidi bez domova, o ty, kteří se bojí exekuce či jiných problémů se zákonem, a jistou část tvoří také občané, kteří si trvalý pobyt v místě, kde skutečně pobývají, zkrátka dát nemohou. Jen v Opavě je jich dohromady 1747.

„Oproti minulým rokům jich rozhodně neubývá, naopak jejich počet každoročně mírně stoupá. Zpravidla se jedná o občany, kteří nemají možnost se přihlásit k trvalému pobytu v nemovitosti, ve které skutečně bydlí, ačkoli by třeba i zájem řádně se přihlásit měli. Například majitel nemovitosti jim k tomu nedá souhlas a podobně," uvedla Renáta Bartošová z opavského magistrátu s tím, že není stanovena žádná lhůta, jak dlouho mohou mít občané sídlo ohlašovny jako adresu trvalého pobytu uvedenou.

Oproti minulému roku evidují mírný nárůst také v Hradci nad Moravicí. V současné době má trvalé bydliště na městském úřadu nahlášeno okolo devadesáti lidí. „Počet se zvýšil, ale ne nějak markantně. Je to v jednotkách lidí," popisovala hradecká tisková mluvčí Jitka Celtová.

S některými z nich jsou problémy, protože neplní své závazky: „Neplatí například poplatky za komunální odpad nebo pokuty za různé přestupky."

Bydliště se podle ní přehlašuje z různých důvodů.

„Někteří se odstěhovali do ciziny. Stává se ale také, že rodiny se chtějí zbavit některého člena, na něhož jsou uvaleny exekuce. Na druhé straně jsou zde i zejména mladí lidé, kteří si například pronajmou byt, ale nemohou si tam uvést trvalé bydliště. Některým nezbývá nic jiného, než se přihlásit na městský úřad. Chodí k nám pak jejich pošta, kterou dotyčným osobám nemůžeme předat, jelikož nevíme, kde se reálně nacházejí," vysvětlovala Jitka Celtová.

V Budišově nad Budišovkou zvyšující se počet těchto lidí také registrují. „Víme o tom. Myslím, že je to takový všeobecný problém a je to všude stejné. Ten stav u nás je teď poměrně setrvalý," vysvětlil čelní představitel Budišova nad Budišovkou Patrik Schramm.

Adresu Městského úřadu Vítkov mělo jako místo svého trvalého pobytu ke včerejšímu dni nahlášeno 243 osob. Stejně jako v ostatních městech se jedná zejména o bezdomovce, osoby „ukrývající" se před hrozbami exekuce nebo o ty, kteří se v místě svého trvalého pobytu nezdržují.

„Každoročně dochází k nárůstu přibližně o pět procent. Občan hlášený na ohlašovně má zákonnou povinnost platit komunální odpad. Co se korespondence týká, úřad nemusí písemnosti těchto osob ukládat. Od nového roku je zavedena povinnost úřadu oznámení o uložení zásilky a výzvu s poučením převzít. Jakmile uplyne ukládací lhůta, vrací se výzva zpět poště. Pokud nemá občan sjednanou poštovní schránku přímo tam, nemusí se o písemnostech vůbec dozvědět," uvedla referentka odboru správních činností a obecního živnostenského úřadu ve Vítkově Miroslava Kalivodová.