Po letech sporů a hledání řešení se začalo historické radkovské aleji svítat na lepší časy. Vedení Moravskoslezského kraje (MSK) se totiž dohodlo se silničáři, obcí i spolkem Arnikou na tom, že stromořadí zůstane zachováno.

A to i bez stavby obchvatu, který také patřil k variantám, jak alej zachránit. Klíčové bylo především řešení dopravní situace.

„Projednávaly se nejrůznější alternativy, včetně toho, že by byly vysazeny nové stromy na stejném místě nebo stavby drahého silničního obchvatu obce. Nakonec jsme došli k závěru, že je obtížné alej obnovit v původní linii, a to především z hlediska limitů, vyplývajících z dopravních předpisů. Vybudování nové komunikace by bylo nesmírně nákladné,“ konstatovala náměstkyně hejtmana MSK pro životní prostředí a zemědělství Jarmila Uvírová a vzápětí přidala několik postřehů, jak se bude postupovat dále:

„Staré stromy, u kterých to ještě půjde, necháme „dožít“. Nové dřeviny se budou vysazovat paralelně se stávající alejí, ale v dostatečné vzdálenosti od silnice.“

Unikátní pět set metrů dlouhá alej byla v Radkově vystavěna přibližně před sto sedmdesáti lety a vede od tamního kostela až k zámku v Dubové. Původně sloužila čtyři metry široká cesta pro kočáry, dnes úzkou silnicí projíždějí motoristé, což dřevinám nepřidává.

Za jedinečné lze považovat způsob, jak byly lípy vysázeny a jak postupně rostly. Mladé stromy byly předpěstovány tak, že se dva nebo tři kmeny nasadily těsně vedle sebe a později splynuly v jeden ohromný kmen.

Dopravní situace v lokalitě hradeckých „Hradčan“ by se po posledním jednání zastupitelstva mohla zlepšit.
Zastupitelé vyslyšeli volání občanů, ulice ve městě se budou upravovat
Ilustrační foto.
Plány na opravu zimního stadionu zkrachovaly