Následující dotaz nám zaslala čtenářka Barbora Vyhlídalová z Opavy. „V roce 2006 byly vysázeny lípy na Hillově ulici v Opavě-Kateřinkách. Stromy pak mělo převzít do péče město a Technické služby Opava, ale již před časem jsem si všimla, že část stromů uschla nebo byla polámána. Chtěla bych se zeptat, jak je to možné, a jestli se chystá nějaká náprava.“

Na dotaz odpovídá vedoucí oddělení ochrany přírody a krajiny odboru životního prostředí opavského magistrátu Ludmila Domesová: „Technické služby provádí na Hillově ulici standardní údržbu vysazených stromů.

V minulých letech bylo na území města vysazeno významné množství stromů, kterým je věnována obzvláště v prvních letech po výsadbě velká pozornost (např. zálivka, hnojení), a i přes tuto veškerou péči nelze zabránit uschnutí některého stromu, které může být způsobeno dalšími nepříznivými vlivy.“

Vážení čtenáři, také vy máte možnost klást na této straně své dotazy jak primátorovi Opavy a vedení opavské radnice, tak i různým dalším osobnostem Opavy a Opavska. Dotazy lze zasílat na adresu Opavský a hlučínský deník a týdeník Region, Na Rybníčku 56, Opava, nebo na emailovou adresu: milan.freiberg@denik.cz.