„Žádost o to, aby se naše obec stala městysem, se měla podávat už v minulosti. Nicméně ta oficiální byla podána až letos,“ vysvětluje starosta Jan Raida a dodává: „Poslanecká sněmovna České republiky nabídla navrácení tohoto titulu obcím, které ho měly kdysi. Takže nám byl navrácen.“ Podle starostových slov nevyplývají z tohoto nového titulu žádné finanční ani jiné výhody.

Vnímáno je to především jako návrat tradice a prestiž. „Lidé na to budou určitě hrdí. Litultovice se mají čím pochlubit. Máme zámek, krásný park, jsme na hlavním tahu do Olomouce. To jsou také důvody, proč být městysem,“ uvedl Jan Raida. Co se týká oslav takového povýšení, ty se zatím nekonaly. Jak starosta podotkl, jsou plánovány na šestadvacátého srpna. K vidění by měl být při této příležitosti například průvod v dobových kostýmech, mnohá kulturní vystoupení nebo ohňostroj.

A jak se k povýšení obce na městys staví samotní obyvatelé Litultovic? „To prozatím nevíme. Informovali jsme je v obecních novinách, ale jejich reakce na to, že jsme opět městysem, se dovíme až na zasedání obce,“ prozradil Jan Raida. V minulosti byla městysem místa, která měla uděleno právo pořádat týdenní a dobytčí trhy, výjimečně také trhy výroční. Musely rovněž plnit roli spádového městečka pro okolní vesnice. V městysech bylo na rozdíl od města mnohem silněji zastoupeno zemědělství.