Nová opatření budou vznikat na různých místech Moravskoslezského kraje. Opavska se nejvíce dotýká projekt s názvem Suchá nádrž Loděnice. Ta vyroste na území Loděnice, která je částí obce Holasovice. Místní ochrání před povodněmi na toku Lipince, a to až do úrovně stoleté vody.

Výška hráze dosáhne 5,5 metru, přičemž délka její koruny bude mít 295 metrů. Celkový objem bude činit 68,5 tisíce kubíků. Stavba si vyžádá investici ve výši 30 milionů korun.

„Jedná se o protipovodňové opatření pro Holasovice, a to konkrétně na Horní Opavě," komentoval ředitel Povodí Odry Jiří Pagáč a vzápětí ještě dodal: „Nádrž už je v realizaci. Začátkem března jsme předali staveniště. Nádrž se bude stavět dva roky. Příští rok by měla být dokončena."

V letošním roce uplyne dvacet let od ničivých povodní, které v červenci 1997 paralyzovaly nejen Opavsko. Od té doby vstoupil v platnost například nový vodní zákon, který zlepšil protipovodňovou ochranu. Podle Jiřího Pagáče by se nyní při případných záplavách povodňové řízení vedlo na úrovni kraje.

„Je to podstatně efektivnější. Předtím se to totiž řídilo okresně, což nebylo úplně ideální," pokračoval.

V minulosti se na Opavsku budovala opatření, která by měla povodním zabránit anebo minimálně ztlumit jejich sílu. Z tohoto pohledu to má být stěžejní stavba, jež teprve má vzniknout na Krnovsku. Jedná se o přehradu Nové Heřminovy. Toto dílo nejen veřejnost názorově rozděluje. Část obyvatel Heřminov by totiž přišla o svá obydlí.

I proto se řeší rozvojová a kompenzační opatření. Na ta měla být v roce 2014 vyčleněna částka 424 milionů korun.

„V poslední době jsme k tomu opět měli jednání a besedu s občany v Heřminovech. Druhá strana kalkuluje s tím, že nemá nádrž zahrnutu v územním plánu. To však nebereme jako argument, protože v zásadách územního rozvoje kraje nádrž zakomponována je. Na základě toho se dá stavba povolit," popisoval dále Jiří Pagáč, jehož se naše redakce ptala i na to, jestli v úvahu nepřipadala i jiná alternativa namísto nové přehrady.

Touto otázkou se už před rokem 2008 mělo zabývat hned několik studií: „Dospělo se k tomu, že dojít musí ke komplexnímu řešení. Nejde jenom o to zkapacitnit koryto, ale je nutné vodu v krajině i zadržet. Musí se snížit povodňový průtok, rozložit ho v čase a právě to by umožnilo řešit tak velkou ochranu obyvatel. Konkrétně asi šest tisíc lidí. Ti jsou v dosahu stoleté vody, z toho jsou dva tisíce v přímém ohrožení vodou."

Pro Opavsko je důležitá také rekonstrukce vodního díla Kružberk. Opravuje se koruna hráze a návodní líc. Rekonstruovat se začalo v srpnu 2015 a předpokládané náklady dosahují 80 milionů korun. Právě z důvodů oprav nebyly útroby kružberské přehrady o víkendu zpřístupněny veřejnosti v rámci Světového dne vody.