Kategorické ne vyslovil již před časem starosta Nových Sedlic Tomáš Both: „Obec Nové Sedlice usiluje celých devět let o přeložku státní silnice I/11, tedy o obchvat, který vyloučí z obce nadměrnou, průjezdní, a tedy neobslužnou, především však těžkou kamionovou dopravu,“ uvedl. Dodal dále, že obec si nechala zpracovat vyhledávací studii, která se právě touto přeložkou zabývá.

Do této studie již investovalo ministerstvo dopravy milion korun. Navíc má dopravu k plánovanému logistickému centru podle slov starosty stejně zajišťovat stávající komunikace, která vede přes Nové Sedlice. „Dopravní obslužnost uváděné lokality může být zajištěna v obou směrech, tedy od Ostravy i od Opavy, pouze po současné stávající trase silnice I/11, a to i v případě vybudování výše zmíněného obchvatu,“ upřesnil Both.

Podle jeho slov je hlavním problémem právě další dopravní zatížení Nových Sedlic, které už tak nadměrnou dopravou trpí. „Pokud máme regenerovat venkov, pak takové stavby, jako je plánované logistické centrum, nemůžeme dopustit. Je to jen další rozšiřování města do klidových zón na okraji,“ uzavřel starosta Tomáš Both.