Pro to vše by měly mít obce a města na Opavsku vypracován takzvaný preventivní krizový plán. Zda jej mají, a jak by nastalé situace vedení radnic řešilo? Jakým způsobem by vyjádřilo politování?

Starosta by měl zvážit, jaká slova vypustí z úst

V Dolních Životicích, jak uvedl tamní starosta Jaroslav Vaněk, mají vypracovaný povodňový plán, kterým se řídí při každém zvýšení hladiny Hvozdnice. Dále mají ještě plán pro postup při požáru. „Plán pro obecní krizové situace všeobecně písemně není,“ řekl starosta se slovy, že pro povodně je v obci vyčleněna povodňová komise a cvičená jednotka sboru dobrovolných hasičů.

Jak Jaroslav Vaněk zmínil, komunikaci s tiskem a postiženými by v první fázi musel zvládnout starosta obce, jako mnoho jiných mimořádných úkolů. „V případě velké havárie bychom se zcela jistě obrátili o pomoc na krizový štáb trojkové obce a kraje,“ zdůraznil a podotkl: „Nikdy bych netvrdil, že vím, jak komunikovat. Nějaké zkušenosti mám a vždy musím vyjít z dané situace. Jako starosta obce jsem se vždy dostavil na místo neštěstí, pokud jsem byl v obci a o situaci jsem byl informován.“

Na otázku, zdali by lidem řekli vše, co vědí, nebo by o příčině spekulovali, pak starosta odpověděl takto: „Říkám lidem, co vím, a snažím se nespekulovat o příčinách neštěstí. Starosta by měl velmi zvážit, jaká slova vypustí z úst, zvláště pak v krizových situacích. Politování se snažím vyjádřit lidsky.“

Škody nemusí být vždy jen materiální

Krizový plán na povodně pak mají vypracovaný i v Sudicích. „Tento plán se dá využít i na další nečekané přírodní katastrofy, jen by se upravilo místo havárie či neštěstí a únikové zóny. Ty se vzhledem k nečekaným událostem stejně nedají přesně upravit. Raději si přejme, aby se nám takové věci vyhýbaly,“ řekl redakci starosta Sudic Petr Halfar.

Jak dále zmínil, v obci je k tomuto účelu vyčleněná komise k řešení těchto událostí. „Informační místo je zřízeno na Obecním úřadě. V obci máme také zásahovou jednotku dobrovolných hasičů, která se využívá k řešení daných problémů,“ upřesnil s tím, že naposledy byla tato jednotka využita při nepříznivém větrném počasí k odstranění spadlých větví a stromů, které ohrožovaly bezpečnost silničního provozu v Sudicích.

„Jako starosta jsem byl také na místě, kdy jsem zjišťoval následky větrné smrště a komunikoval jsem s velitelem jednotky Sboru dobrovolných hasičů o odstranění těchto závad. Věci se snažíme řešit okamžitě a komunikaci s lidmi se nebráníme. Zato nám také naši občané při těchto událostech okamžitě hlásí nebezpečí, která vznikla,“ uvedl a dodal: „Bohužel, někdy dojde při takovém neštěstí ke ztrátám, a nejen materiálním, a je třeba potom s lidmi promluvit či jim pomoci jakoukoli formou.“

Sednu na kolo a vesnici objedu

Rohov má zpracován a periodicky aktualizován pouze Povodňový plán. Krizový plán v obci vypracován nemají. Redakci to potvrdil starosta Rohova Daniel Procházka. „Povodňový plán obce Rohov je vypracován do takových detailů, že řeší také týmy lidí, kterým jsou uloženy určité povinnosti, tedy i komunikace s obyvatelstvem,“ vysvětlil Daniel Procházka.

„Naše obec není tak velká, aby se v ní nedalo v případě potřeby komunikovat přímo uvnitř problému. Je tedy samozřejmostí, že by komunikace a případné řešení problému probíhalo v terénu,“ řekl starosta a doplnil: „Obec sice má svou webovou stránku, místní rozhlas, vydáváme každý měsíc Rohovský zpravodaj, kde bychom mohli občany o daném problému informovat, ale v případě největší nouze jednoduše sednu na kolo a vesnici objedu.“

V Neplachovicích krizový plán nemají

To starosta obce Neplachovice Jiří Čech na otázku, zdali mají vypracován daný plán, odpověděl následující: „Nemáme, jsme mimo zátopové území, havárie se nedají předpokládat.“ K dispozici pak podle starosty mají prostory pro nouzové ubytování tamních občanů.

Preventivní tým lidí, kteří by případně komunikovali s postiženými či tiskem nemají a neuvažují o něm. Jak Jiří Čech uvedl, na místo neštěstí by se dostavil a řekl lidem, co ví. „O příčině bych nespekuloval a vyjádřil bych se později. Politování bych vyjádřil podle přiměřenosti situace, určitě vím, jak s lidmi komunikovat,“ dodal.

Informace by podával mluvčí krizového štábu

Hlučín, jako obec s rozšířenou působností dle krizového zákona, nezpracovává přímo Krizový plán, ale Rozpracování krizového plánu Moravskoslezského kraje. To je součástí Krizového plánu Moravskoslezského kraje(MSK). Redakci to potvrdila mluvčí Hlučína Jarmila Harazinová.

„Krizovým plánem MSK jsou pro oblast Hlučínska vytipována po analýze dominantní rizika, která mohou vést ke vzniku krizových situací. A sice záplava, dlouhotrvající vedro a sucho, zemětřesení, epidemie, epizootie, tedy hromadná nákaza zvířat,“ vyjmenovala Harazinová s tím, že přípravu na tyto stavy pak rozpracovává město ve své části Krizového plánu.

„Je nutné rozlišovat pojem mimořádná událost a krizová situace, upozornila Harazinová se slovy, že mimořádná událost ještě nemusí být krizovou situací. „Jsou to obvykle všechny dopravní nehody, vyvrácené stromy, záchrana tonoucích a podobně. Nezpracovává se pro ně krizový plán. Krizová situace nastává, když už není možné zvládnout mimořádnou událost běžnou činností a nasazením složek Integrovaného záchranného systému,“ vysvětlila.

„Vzhledem k vyhodnocenému a přepokládanému riziku a průběhu řešení krizových stavů je ustanoven mluvčí krizového štábu, jehož úkolem jemimojiné kontakt s médii a poskytování základních informací postiženým. V záloze je připraveno řešení pro případ potřeby vzniku týmu,“ upřesnila.

Předpokládaných způsobů a možností komunikace je podle ní mnoho a závisely by na rozsahu krizové situace a momentálních podmínkách. „Při obecném popisu je ani nelze seřadit podle priority,“ řekla.

A co by lidem řekli, jak by s nimi komunikovali? „Zde by opravdu záleželo na konkrétní situaci, někdy může i dobře míněná pravdivá informace způsobit spíše škodu než užitek. Každopádně bychom ale informovali pravdivě a poskytovali ověřené informace. Starosta města by se s postiženými zcela jistě setkal,“ podotkla. Vyjádření politování by pak podle tiskové mluvčí záviselo na okolnostech, nad čím by vyjadřovali politování. „Jiné by to bylo v případě úmrtí, jiné při zaviněných událostech,“ okomentovala.