Co říkáte na domněnky, že za rozhodnutím radnice mohou v těchto třech bodech stát nekalé praktiky jako jsou například úplatky? Vžijte se do situace řadového občana. Věříte, že vás radnice zastupuje a chrání?

Takové otázky jsme položili některým členům politických stran i nezávislým v opavském zastupitelstvu. Jejich odpovědi posuďte sami.

Zastupitelé: Svědomí máme čisté

Opava - Zastupitel Milan Cvek (nezávislý) považuje rozhodnutí posledního zastupitelstva ohledně koupě Slezanky, parkoviště u Koruny a prodeje domu za standardní.

„Parkoviště zatím prodáno nebylo, což je správné. U prodeje domu na Horním náměstí bylo rozhodování obtížné a důležité kritérium představovala dostupnost budoucích oprav budovy. Koupí Slezanky by se podle mne město až tak děsivě nezadlužilo. Provoz v objektu bude pokračovat a splátky s úroky mohou být hrazeny z nájmu. Město má osm let čas hledat vhodného kupce,“ říká zastupitel Cvek.

Na zastupitelstvu v těchto bodech nehlasoval a svědomí má čisté, protože se podle svých slov řídil vlastním názorem. Podezření na nekalé praktiky při rozhodování radních nemá a s prací rady města je spokojený. Zastupitel Vojtěch Turek (nezávislý za KDU – ČSL) považuje rozhodnutí zastupitelstva v uvedených bodech za řešení nešťastné, ale odpovídající platným zákonům. V bodu koupě parkoviště u Koruny hlasoval pro odročení.

„Vůbec jsem netušil, že pan Pouba nebyl o výsledku výběrového řízení informován. To mé nazírání na záležitost podstatně ovlivnilo. Nejde o Poubu ani o Hadamczika, nýbrž o to, abychom jako zastupitelé města hráli fér,“ řekl Turek. Případ domu na Horním náměstí, který si koupilo Sdružení nájemníků, považuje za správné řešení.

„S čistým svědomím mohu říci, že to bylo v pořádku, ale u druhého domu bylo nešťastné, že nájemníci podali nabídku každý za sebe.“ K podezření z nekalých praktik města se vyjádřit nechce a také odpověď na postoj radnice k řadovým občanům považuje za komplikovanou. „V některých případech postupuje město v zájmu svých občanů, u některých případů si tím však moc jistý nejsem,“ dodal Turek.

Zastupitel Rudolf Chamráth (KDU – ČSL) o standardním způsobu rozhodnutí zastupitelstva přesvědčený není. „V případě Slezanky mám za to, že každý cíl musí být realizovaný za přiměřenou cenu, a cena za Slezanku je mimořádně nepřiměřená. Parkoviště vedle Koruny je nedílně spojeno s hotelem a je pro něj nezbytné. Nepovažuji proto za logické, aby ho měla soukromá osoba, která majitelem hotelu není. U prodeje domu na Horním náměstí splnily podmínky všechny nabídky. Pokud pravidla prodeje obsahují princip dorovnání ceny nájemníkem, měli podle mne dům dostat spíše jeho nájemníci než cizí zájemce. Hlasoval jsem pokaždé v souladu se mým přesvědčením a svědomí mám čisté,“ odpověděl Chamráth.

Bez důkazů nedokáže a ani nechce posoudit, do jaké míry by mohlo při rozhodování jít o nekalé praktiky a není přesvědčen, že město pokaždé chrání zájmy běžných občanů. Rozladěním ze zadlužení města se netají ani zastupitel Jaroslav Burda (nezávislý).

„Rozhodnutí nepovažuji za šťastné. Parkoviště by si mělo nechat město. Poubův zájem ale považuji za logický, protože jeho hotel se bez parkoviště neobejde. Co se týče diskutovaného domu na Horním náměstí, soudím, že pan Hadamczik má v zastupitelstvu hodně příznivců,“ míní Burda.

Hlasoval proti prodeji parkoviště, u Slezanky se hlasování zdržel a u domu podpořil jeho prodej a věří, že má svědomí čisté. K podezření z nekalých praktik se podle svých slov vyjádřit nemůže a tyto názory dává do kategorie Jedna paní povídala…. Z pohledu řadového občana si myslí, že město své občany zastupuje i chrání, protože podle jeho názoru určitá solidnost v zastupitelstvu určitě je.

(jih)

Úplatky? Na každém šprochu, pravdy trochu…

Na uvedené otázky odpověděl také Vladimír Javorský, nestraník za KSČM. Je nově zvoleným zastupitelem, vystřídal zesnulého Petra Škarohlída. „Koupě Slezanky je megalomanský nesmysl. Později vyplave na povrch provázanost na investora další stavební akce v parčíku za Slezankou.

Co se týče zdůvodnění prodeje nemovitostí a jinak také řečeno preferování „vybraných“ kupců, bylo dle mého názoru pod úroveň předkladatelů,“ uvedl Javorský. Jak dále zmínil, v případě parkoviště u Koruny hlasoval proti. „Je to majetek, který by měl zůstat městu. Pokud budu nucen hlasovat o prodeji, tak jedině o nájemci, jinak jsem proti,“ podotkl.

A má Javorský čisté svědomí v případě všech tří hlasování? „V prvních dvou případech ano, byl jsem proti. Ve třetím případě jsem byl vyrušen dotazem a v přesvědčení, že se hlasuje pouze o domě na Dolním náměstí, jsem hlasoval pro. Protože můj hlas byl dvacátý čtvrtý, bylo zbytečné zpochybňovat hlasování, za což jsem se omluvil. O domech na Horním náměstí 62 a 63 jsem byl připraven hlasovat proti,“ řekl Javorský.

Co se týká úplatků, které by mohly stát za rozhodnutím radnice, odpověděl: „Co si pod tím představujete? Můžete třeba uvažovat o protislužbách či slibech? Použil bych upravené české přísloví, že na každém šprochu je vždy pravdy trochu. Pokud by Javorský byl řadovým občanem, nevěřil by, že ho radnice zastupuje a chrání. Byl bych rád, kdyby tomu bylo pokud možno vždy, ale myslím si, že v této době to patří jen do oblasti pohádek,“ míní.

(luc)

„Radnice občany nechrání,“ míní Pavla Brady (Chcete změnu? Volte mladé)

Jste přesvědčena, že rozhodnutí ohledně koupě Slezanky, prodej parkoviště u Koruny a prodej domů na Horním náměstí č. 62 a 63 je standardní? Proč?

„Tato rozhodnutí považuji za velmi podivná a jsem přesvědčena, že nejsou ve prospěch města ani občanů. Vedení města kupuje Slezanku za cenu, která minimálně o sto milionů překračuje její reálnou hodnotu a tvrdí, že je to z důvodů vylepšování vzhledu města. Ale spousta budov v centru, které městu patří, se léta neopravuje, místo toho mnohé rozprodáváme. A co budeme dělat, až je jejich noví majitelé nebudou opravovat? Co se týká prodeje domů Horní nám. 62 a 63, zásadně nesouhlasím s tím, jakým způsobem byl vybrán kupující. Považuji to za naprosto ostudné. Nebyla ukázána ani snaha vytvořit jakýkoliv transparentní systém výběru jednoho ze čtyř zájemců. Tímto krokem se opět ukázalo, že koalici (ODS, ČSSD) vládnoucí v našem městě o transparentnost, korektnost ani o nájemníky vůbec nejde.“

Jak jste hlasovala v případě parkoviště u Koruny a jak budete hlasovat na prosincovém jednání?

„Hlasovala jsem proti tomuto prodeji a jsem ráda, že nebyl schválen. Město nepotřebuje prodávat veškerý svůj majetek za každou cenu. Jsem pro to, aby se tento pozemek nadále pronajímal. Pokud by někdy v budoucnu přece jenom došlo na prodej tohoto pozemku s příjezdovou cestou a parkovištěm využívaným hlavně hotelovými hosty, pak by bylo naprosto nelogické prodat jej komukoliv jinému než majiteli hotelu Koruna.“

Máte čisté svědomí v případě všech tří zmíněných hlasování?

„Ano mám.“

Co říkáte na domněnky, že za rozhodnutím radnice v těchto třech bodech mohou stát nekalé praktiky, jako jsou úplatky?

„Mnoho zásadních rozhodnutí, jako byl i odkup Slezanky, se předkládá ke schválení ve velkém spěchu a bez jakékoliv diskuse. Také jméno Hadamczik se poslední dobou objevuje až podezřele často a téměř vždy v souvislosti s něčím nestandardním. Jen těžko bude radnice vysvětlovat, že jsou to všechno jen náhody.“

Vžijte se do situace řadového občana. Věřila byste, že vás radnice zastupuje a chrání?

„Rozhodně ne! Na druhou stranu si musí občané tohoto města uvědomit, že si své zástupce sami zvolili.“

(luc)

Jak hlasovalo poslední zastupitelstvo
Nejzávažnějším bodem jednání posledního zastupitelstva bylo schválení přijetí úvěru ve výši 270 milionů korun na koupi Obchodního centra Slezanka. Neschválením úvěru bylo ještě stále možno celou předraženou transakci stopnout. Paradoxně, zatímco představitele „demokratických“ stran (ODS, ČSSD), vládnoucích v našem městě, názor občanů zřejmě moc nezajímá, poslanec za KSČM Miroslav Opálka navrhl vyhlášení referenda, ve kterém by se občané vyjádřili, jestli se má město více zadlužovat.

V diskusi vystoupili tentokráte dokonce i zástupci občanů, jako např. předseda klubu seniorů při ČSSD Jan Kužel, který protestoval proti vynaložení tak obrovských prostředků, ale ani zastupitelé jeho vlastní strany nebrali jeho slova na zřetel… proč taky, když je do voleb ještě tak daleko. Za posledních pár měsíců se celý finanční svět obrátil vzhůru nohama a výsledkem tohoto vývoje byl i ten fakt, že z 5 městem oslovených bank byla schopna nabídnout městu stamilionový úvěr pouze ČSOB.

Díky menší dostupnosti peněz se zpomalil i pohyb na trhu s nemovitostmi, snížila se poptávka a následně i ceny. Většina lidí tyto změny ve světě, ale i naší zemi vnímá, již několik měsíců nás o tom informují veškerá média. 24 opavských zastupitelů, kteří úvěr schválili, si ovšem ničeho nevšimli (anebo spíš nechtěli?). Ke schválení je potřebných 23 hlasů, vládnoucí koalice (ODS, ČSSD, SNK-ED) má k dispozici 33 hlasů. Schválení dalšího zadlužení města prošlo jen velmi těsně, tentokrát dokonce i díky hlasům několika zastupitelů, kteří v září pro koupi Slezanky nehlasovali. Docela by mě zajímalo, co nebo kdo je přimělo ke změně jejich názoru…

Také v bloku odboru majetku města bylo několik diskutabilních bodů a hned u dvou z nich se objevilo jméno Hadamczik. Jedním z bodů programu bylo doporučení rady města prodat parkoviště u hotelu Koruna a to výherci soutěže Aloisi Hadamczikovi, který nabídl 11 222.000 Kč proti dalšímu žadateli, majiteli hotelu ing. Miloslavu Poubovi. Ten nabídl 10 111 000 Kč. V rozpoutané diskusi zaznělo mnoho argumentů proti prodeji pozemku v centru města. Mimo jiné vyšlo najevo, že magistrát ani nevyrozuměl účastníky soutěže o výsledcích. Jsem opravdu ráda, že alespoň tento prodej nebyl nakonec schválen. Vždyť město nepotřebuje prodávat veškerý svůj majetek za každou cenu. A pokud by někdy v budoucnu chtělo prodat zrovna tento pozemek, na kterém je příjezdová cesta a parkoviště využívané především hotelovými hosty, pak by bylo naprosto nelogické prodat jej komukoliv jinému než majiteli hotelu Koruna.

Tato snaha vedení města (ODS, ČSSD), prodat parkoviště největšího hotelu v centru Opavy jinému subjektu, je pouze důkazem toho, že se vytvářením dobrých podmínek pro podnikání pouze chlubí. Sotva se podařilo zažehnat jeden nesmyslný prodej, už byl na pořadu jednání další bod – prodej domů v centru města, tentokrát se jednalo o dům Dolní nám. 2, Horní nám. 54 a Horní nám. 62,63. U domu Dolní nám. 2 zbyl pouze jeden žadatel, takto jednoduché to ovšem už nebylo u dalších dvou domů, kde byli u každého hned 4 zájemci – výherce obálkové metody a nájemníci či sdružení nájemníků, kteří nejvyšší nabídku dorovnávají. Bohužel zde nebyl ani náznak vytvoření jakýchkoliv transparentních podmínek výběru. Rada města doporučila přiřknout dům číslo 54 sdružení nájemníků, zatímco č. 62, 63 byl již předem určen pro rodinu Hadamczikovu.

Již v důvodové zprávě byl u domu č. 62, 63, zastupitelům podsouván názor, že nájemníci nebudou mít peníze na nutné opravy domu, zatímco Móda Nicole, s. r. o. (zastoupena paní Nikol Čížkovou Hadamczikovou) předložila studie na plánované investice v desítkách milionů! Problém je ovšem v tom, že v podmínkách původní soutěže město nepožadovalo žádné investice ani potvrzení o solventnosti!

Tímto rozhodnutím se opět jasně ukázalo, že koalici (ODS, ČSSD) vládnoucí v našem městě o transparentnost, korektnost ani o nájemníky opravdu nejde. Toto jednání zastupitelstva bylo obzvláště depresivní, zdravý rozum a férovost měli tentokrát dovolenou. Ukázalo se jasně, jak tvrdě si jde opavská koalice (ODS, ČSSD) za svým, hlava nehlava.

PAVLA BRADY, zastupitelka Chcete změnu? Volte mladé

„Radnice občany chrání,“ míní primátor Zbyněk Stanjura (ODS)

Jste přesvědčen, že rozhodnutí ohledně koupě Slezanky, prodeje parkoviště u Koruny a prodeje domů na Horním náměstí č. 62 a 63 je standardní? Proč?

„Rozhodnutí jsou standardní. Materiály každý zastupitel obdržel v řádném termínu, na zastupitelstvu proběhla diskuse a zastupitelé se rozhodli pro přijetí nebo nepřijetí usnesení. Ke každému bodu proběhla otevřená debata, své názory řekli zástupci veřejnosti. Chtěl bych podotknout, že hlasování o Slezance už pouze navazovalo na hlasování předchozího zastupitelstva a dalo radě úkol k zajištění financování.“

Jak jste hlasoval v případě parkoviště u Koruny a jak budete hlasovat na prosincovém jednání?

„Hlasoval jsem podle výsledků soutěže. Jak budu hlasovat příště, zatím nevím, přemýšlím o nějaké naprosto transparentní variantě řešení. Také ještě ani nebyl připraven nový podkladový materiál pro zastupitele, který by nabídl různé varianty řešení.

Máte čisté svědomí v případě všech tří zmíněných hlasování?

„Ve všech případech mám čisté svědomí.“

Co říkáte na domněnky, že za rozhodnutím radnice v těchto třech bodech můžou stát nekalé praktiky jako jsou úplatky?

„Obvinění z úplatků se čím dál častěji stává špinavou praktikou, jak pomluvit a znevážit někoho, kdo nerozhodl kmé spokojenosti. Nedali jste mi pozemek, který jsem chtěl? Dostal ho soused? Tak jsou za tím úplatky. Máte jiný názor, než jaký mám já? Tak vás uplatili.“

Vžijte se do situace řadového občana. Věřila byste, že vás radnice zastupuje a chrání?

„Ano.“

(azu)

Jak hlasovalo poslední zastupitelstvo
V případě koupě Slezanky zatím ještě k žádné koupi nedošlo. Zastupitelé pouze dali souhlas ke koupi. V případě parkoviště proběhla naprosto regulérní otevřená soutěž, které se mohl zúčastnit kdokoli, a na kterou bezprostředně dohlíželo a kterou kontrolovalo hned několik různých lidí.

Jediným kritériem, kterým se řídil výsledek, byla cena, a ta se snadno a jednoznačně měří. I ve druhém případě proběhla regulérní soutěž. Ve lhůtě dané zásadami prodeje se sešly čtyři nabídky: jeden zájemce, který v domě nebydlí, jeden z nájemníků, další z nájemníků a nájemce nebytových prostor. Znamená to, že se nájemníci ze šesti bytů nedomluvili mezi sebou navzájem a dva z nich se rozhodli soutěžit proti sobě.

Za takové situace, kdy se nájemníci spolu nedohodli, a zdůrazňuji, že kvůli společenství nájemníků bylo do zásad zapracováno dorovnání, jsem já osobně považoval všechny nabídky za rovnocenné. Proč? Když dá zastupitelstvo dům jednomu nájemníkovi, bude logicky protestovat ten druhý a začne se ptát, zda za tím nejsou úplatky.

A i když se dohodla jedna z nájemnic s nájemcem nebytového prostoru, a to teď pomíjím, že k tomu došlo s velkým zpožděním, až dlouho po řádné lhůtě na dorovnání, tak pořád je nutné myslet i na toho druhého nájemníka a ptát se, proč právě on by neměl být tím vítězem. Nabídky ukázaly, že jen někdo z nájemníků má o koupi zájem, většina zájem neměla, tudíž vnímám opravdu všechny nabídky jako rovnocenné. Porovnejme to se současně prodávaným domem číslo 54.

Tam se domluvili nájemníci hned ze čtyř bytů najednou, a to je důvěryhodné dorovnání, které ukazuje, že se nájemníci mezi sebou mohou domluvit. A mimochodem, i o tento dům se ucházela paní Čížková, ale já dávám jednoznačně přednost společné domluvě nájemníků. Institutem dorovnání se zastupitelstvo samo dostalo do pasti. Chtělo dát určitou výhodu stávajícím nájemníkům, ale namísto jednoho společenství nájemníků dostáváme několik různých nabídek od různých nájemníků.

Přemýšlím nad tím, jestli by se dala pro zásady stanovit kritéria pro určení vítěze, když se sejdou takovéto rovnocenné nabídky. Na otázku, zda věřím, že radnice zastupuje a chrání své občany, odpovídám, že ano. Z mnoha zkušeností při projednávání bodů v zastupitelstvu vím, že někdy proti sobě stojí různé skupiny občanů s protichůdnými zájmy. Svým rozhodnutím zastupitel pak buď jednu nebo druhou skupinu rozzlobí.

Zastupitel by měl pečlivě zvážit, podle jakých hodnot a kritérií bude v takových případech postupovat, ale považuji za nešťastné, když je pak obviňován, že nehájí zájmy občanů, protože nelze vždy hájit zájmy úplně všech. Pokud jde o prodeje domů, město prodává jen malou část svého bytového fondu.

Jde o domy v lukrativní lokalitě – v samotném centru města. Domy chce město prodat za reálnou – tržní cenu. Chce získat adekvátní finanční příjem pro město (což je v zájmu většiny občanů). Pokud by město prodalo domy za nízkou sumu, která by byla takzvaně vstřícná současným nájemníkům, naprosto právem by se na město obořila většina obyvatel Opavy, která musí platit za koupi bytů či domů plné tržní ceny a nikdo jim žádné zvýhodnění neposkytne.

Současným nájemníkům chtělo město jednu výhodu poskytnout. Nemuseli se účastnit soutěže a mohli jen dorovnat tržní nabídku prodejní ceny. Naše představa byla taková, že se lidé z těchto malých domů domluví a společně najdou prostředky na zaplacení částky. Pokud by cítili, že je koupě nevýhodná, pak by nemuseli do soutěže vstupovat a žít dále v nájemních bytech, protože jejich nájemní právo je plně zachováno bez ohledu na vlastníka.

Když tyto informace shrnu, tak mi vyjde, že se radnice snažila do principu prodejů promítnout zájmy všech obyvatel města a nikoli jen jejich malé části, a přitom nabídla určitou soutěžní výhodu i stávajícím nájemníkům. Samozřejmě chápu, že za to od samotných nájemníků z prodávaných domů nesklízí žádnou popularitu. Ale občany města jsou jak nájemníci prodávaných domů, tak i ti ostatní, jejichž zájmy musí město také hájit.

ZBYNĚK STANJURA, ODS

Žídek: Čisté svědomí? Jak to myslíte?

Podle komárovského starosty a opavského radního Daniela Žídka (ČSSD) postupovala koalice v případě diskutovaných bodů standardně. Slezanka je podle něj typickým příkladem politického rozhodnutí, kde se před komerční cenu nakupovaného objektu dostala cena společenská. „Ta bývá v jiných jednotkách, než jsou finance,“ uvedl Žídek.

Parkoviště u Koruny je podle něj prodáváno standardně. „Pochybení úředníků v přípravě prodeje je zde evidentní, neboť jako radní vím, že jsem rozhodoval o soutěži komerční mimo zásady. Z pochybení úředníků bude jistě vyvozen závěr,“ doplnil Žídek. Domy na Horním náměstí č. 62 a 63 jsou podle něho také prodávány standardně a je zde opět pochybení úředníků.

„Mylně, v rozporu se zásadami uvedli, že dorovnávající má právo na přednostní prodej, což nikde v zásadách uvedeno není, a konečné slovo má vždy zastupitelstvo,“ uvedl Žídek. V případě parkoviště u Koruny podle svých slov hlasoval pro pořadí soutěže: „Budu tak hlasovat i nadále, nemyslím si vzhledem ke shora uvedenému, že dorovnání je zde správné.“

Na otázku, zda může sám o sobě říci, že má čisté svědomí v případě všech tří bodů jednání, reagoval takto: „Jak to myslíte? Ptáte-li se, zdali jsem uplacen, tak odpovídám, že nejsem. Ptáte-li se, zdali jsem hlasoval proti svému svědomí, tak odpovídám, že ne. Nebo se mne ptáte na něco konkrétního?“ uvedl.

Co by řekl na domněnky, že by za některými rozhodnutími radnice mohly být nekalé praktiky jako úplatky? „Nic, každý má právo na názor, vzhledem k tomu, že jsem byl u většiny prodejů jako radní a znám celý vývoj případů, tak vím, že zde nekalé praktiky nejsou,“ tvrdí Žídek. Na otázku, zda by v kůži běžného občana věřil tomu, že ho radnice zastupuje a chrání, reagoval: „Ano, neboť Opava mázhruba šedesát tisíc občanů.“

(mif)

Opálka: Pokud se nenajde žalobce, je složité kohokoli obviňovat

Podle mínění Miroslava Opálky (KSČM) byla radou navržená usnesení v kauzách úvěru na koupi Slezanky, prodeje parkoviště u Koruny a prodeje domů na Horním náměstí 62 a 63 špatná. Prodej zmíněných domů je prý dokonce v rozporu se zásadami prodeje majetku.

„V případě nákupu majetku – obchodního centra Slezanka – vnímám, že tento postup může být v rozporu se zákonem o obcích, neboť tento krok je nehospodárný, na což jsem upozorňoval již 16. září a 10. listopadu jsem žádal k této věci uspořádání místního referenda. Marně,“ uvedl Opálka. Prodej parkoviště navrhl vyřadit z projednávání listopadového zastupitelstva. Návrh získal podporu jen devíti zastupitelů.

„Pokud bude navrhován prodej parkoviště a příjezdové cesty i v prosinci, budu proti prodeji. Upřednostňuji dlouhodobý nájem majiteli Koruny, neboť hotel je na tomto pozemku závislý,“ dodal. V případě všech tří projednávaných bodů má Opálka podle svého tvrzení svědomí čisté.

Co se týká domněnek, že za některými rozhodnutími radnice mohou stát nekalé praktiky, připouští, že Opava nemá v tomto směru nejlepší pověst. „Ale pokud se nenajde žádný žalobce a svědek, kteří to prokážou, je složité kohokoli obviňovat. Zůstává vždy jen nezodpovězená otázka, komuto slouží? míní.

(mif)

Opavané: Hájí zastupitelé naše zájmy? Ano i ne

Myslíte si, že opavské zastupitelstvo hájí zájmy občanů? Jaké máte zkušenosti s úředníky magistrátu? Tato otázka čekala na Opavany, které naše redakce náhodně oslovila v ulicích města.

Více dotazovaných uvedlo, že zastupitelé zájmy občanů někdy hájí. „Jak ve kterých otázkách,“ řekl například devětadvacetiletý Opavan Marek Tichý a dodal, že s úředníky moc zkušenosti nemá. Třiatřicetiletá účetní Helena Čechová je názoru stejného a s úředníky také osobně nejedná.

Objevily se i záporné ohlasy.

„Nemyslím si, že zastupitelstvo hájí zájmy občanů. Starají se jen o své vlastní zájmy. Zkušenosti s úředníky – jak kdy,“ uvedla osmapadesátiletá zdravotní sestra z Opavy. Třiatřicetiletá Gabriela Hubená si myslí, že Hláska se za občany moc nestaví. „Úředníci nejsou ochotní. Moc dobré zkušenosti teda nemám,“ řekla.

Marie Elblová ze Štáblovic sice neví, jestli opavští zastupitelé hájí zájmy lidí, ale na úředníky má jasný názor. „Zkušenost vynikající. Nedávno jsem jednala s úředníky a byli vstřícní,“ prozradila. Třicetiletá soudkyně Ivana Korpasová z Opavy je jednoznačného názoru. „Ano, hájí zájmy občanů. Mám dobré zkušenosti s úředníky. Jsou vstřícní,“ řekla.

Šestačtyřicetiletá prodavačka Šárka Adamová si na zastupitele dosud nemůže stěžovat. „Myslím si, že hájí zájmy Opavanů, ale vím, že se všem lidem stejně nemůžou zavděčit. Každý má jiné požadavky. Já jsem se setkala prozatím s ochotnými úředníky na magistrátu. Vždy mi vyhověli. Doufám, že i nadále zde budou fungovat pro veřejnost,“ uvedla.

(mar)