„Obec Neplachovice nás požádala o převod zámku do vlastnictví a žádost doložila doklady o tom, že zámek byl po druhé světové válce obci přidělen. Pokud její žádost shledají naše nadřízené orgány oprávněnou, bude jí zámek předán nejpozději v souvislosti s odvozem archiválií,“ potvrdil redakci ředitel Zemského archivu v Opavě Karel Müller s tím, že archiválie zůstanou v neplachovickém zámku nejméně do příštího roku.

Vše podle jeho slov záleží na postupu rekonstrukčních prací v archivní budově v Krnově, kam mají být tyto archiválie přestěhovány. „Důvodem odsunu archiválií je jednak péče o jejich fyzický stav – v Krnově získají mnohem lepší ukládací podmínky, a dále možnost jejich studijního využívání. Zatímco z Neplachovic musely být převáženy ke studiu badatelů do Opavy, nyní budou moci být studovány přímo v Krnově, kde má své sídlo a badatelnu Státní okresní archiv Bruntál,“ vysvětlil Müller.

Ředitelka Státního okresního archivu Opava Marta Medková pak zmínila, že archiv bude přestěhován ze zámku pravděpodobně nejdříve v druhé polovině roku 2009, nebo na přelomu let 2009 a 2010.

Starosta Neplachovic Jiří Čech, jak sám tvrdí, předal Zemskému archivu v Opavě kopie dokumentů, které prokazují příděl na obec. Jak dále uvedl, rovněž byl předán návrh souhlasného prohlášení k zápisu na katastrální úřad.

„Tyto dokumenty musí prošetřit nadřízená složka zemského archivu, kterou je ministerstvo vnitra. O další ověřené listiny k přídělu byl požádán archiv ministerstva zemědělství,“ řekl starosta se slovy, že má obecní úřad k dispozici celou agendu k budově zámku od roku 1945 po současnost.

„V současné době, pokud bude převod na obec uskutečněn, není ujednán se zemským archivem termín převzetí, není rozhodnuto ani o dalším využití,“ dodal na závěr starosta.