Dřevěný kostel stál v obci podle pramenů už v roce 1300 a od roku 1525 byl farním. Od roku 1675 spadal pod farnost Hořejší Kunčice a bohoslužby umožňoval věřícím jen jednou za tři týdny.

Po stu letech došla farníkům trpělivost a požádali císařovnu Marii Terezii o navrácení farnosti obci. Bylo jim sice vyhověno, ale jejich přání se splnilo až roku 1859, kdy získali farnost i kněze.

Přesto už v roce 1735 začali stavět kostel zděný v podobě, jakou má dodnes. Zděný kostel sv. Filipa a Jakuba byl postavený jako jednolodní barokní stavba s půlkruhovým závěrem, hranolovou věží nad západním průčelím a čtyřhrannou sakristií od jihu.

Po dostavbě byla kostelní věž osazena třemi zvony. K tomu původnímu, pocházejícímu z dřevěného kostelíka, byly přidané dva nové a všechny tři byly roku 1914 odvezené pro další využití na válečné účely. Nahradily je ocelové zvony, které na věži vydržely do roku 1928, pak byly vysvěcené nové zvony, později zničené požárem.

V roce 1954 totiž podlehl kostel ohni tak dokonale, že se zachovalo jen obvodové zdivo a ušetřená byla jen socha sv. Jana Nepomuckého z poloviny 18. století. Místní farníci však spojili síly a pomohli kostel v poměrně krátké době zrekonstruovat do původní podoby.

Znovu vysvěcený byl až po čtyřech letech od své požárové zkázy. Novou fasádu dostal kostel sv. Filipa a Jakuba v letech 1984 a 1996, kdy ho sami farníci nejenom opravili, ale vymalovali též interiér.