Pozici v Sazce převzal po odvolaném Aleši Hušákovi. Sazka je nyní v insolvenčním řízení, její akcionáři nemají přístup k majetku. Hlavně za ně teď Hájek vystupuje.

Co je náplní vaší práce v Sazce?

Mimo jiné komunikuji jménem akcionářů s insolvenčním správcem a také se zúčastněnými skupinami věřitelů. Snažím se, aby z celé věci vyšli co nejlépe hlavně akcionáři, ale i společnost. A myslím si, že se mi to docela daří.

Rozdíl je v tom, že zatímco pan Hušák vystupoval poměrně negativisticky, tak já se snažím jednat pozitivně, ale při prosazování zájmů akcionářů nekompromisně.

Kdy a jak jste vlastně do celé hry vstoupil?

V ČSTV a sportu jsem pracoval dvacet let. V roce 2009 mě zvolili členem výkonného výboru svazu. Do jednání kolem Sazky jsem vstoupil ještě v době, kdy nebyla v konkurzu. Věřitelé tehdy jednali s ČSTV o dohodách, jak věc řešit před vyhlášením konkurzu, a o parametrech smlouvy, která by akcionářům zajišťovala jak zisk v případě prodeje akcií, tak výtěžky z budoucích výnosů.

To všechno ale zhatil Hušák tím, že bez vědomí akcionářů stáhl odvolání proti konkurzu. Byl odvolán a ČSTV chtěl někoho, kdo nemá napojení na minulost. Já byl zároveň tím, kdo vyjednával s věřiteli a měl jsem informace o aktuálním dění.

Co z toho máte vy osobně?

Tu práci kolem Sazky děláme za představenstvo bez jakýchkoli odměn a také náklady si hradíme sami, insolvenční správce totiž nemá důvod nám něco platit. Já mám ale štěstí, že jsem jinak zajištěný, takže si můžu dovolit dělat to zdarma. Ta práce je teď náročná časově, protože musím jezdit do Prahy.