Právě s ním jsme si povídali o tom, co mohou návštěvníci vidět i kolik úsilí jeho skupině zabraly práce na tomto projektu.

„Velké poděkování patří především našim drahým polovičkám, které s námi měly trpělivost a také přidaly ruce k dílu,“ komentoval.

V jakém objektu jste našli příhodné prostory pro muzeum?

Jedná se o budovu bývalého obecního úřadu v Mírové ulici hned vedle hrobky Lichnovských. Obec si vybudovala nový objekt, kam úřad přemístila. Původní budova zůstala bez využití, a proto jsme se dohodli, že by právě zde mohlo vzniknout muzeum.

close Zástupce ředitele nově otevřeného Vojenského muzea Chuchelná Marek Hnilka. info Zdroj: archiv Marka Hnilky zoom_in Co zajímavého v útrobách muzea na návštěvníky čeká?

Je toho opravdu hodně. Budova má tři patra a v každém z nich se nachází něco jiného. V podzemí je možno navštívit protiletecký kryt. Připravili jsme audio, které návštěvníky uvede do tísnivé atmosféry tehdejší doby.

A nejen zde, ale i v jiných částech expozice. Soustředili jsme se na roky 1938 až 1945, ale v muzeu nenaleznete pouze exponáty spadající do tohoto období. Zmíním například sbírku bodáků z první světové války. /Od soukromých sběratelů máme zapůjčeny motocykly značky DKW.

K vidění je replika hraničního přechodu, sestavili jsme také dobové náměstíčko ze čtyřicátých let. Návštěvníci se jeho prostřednictvím mohou podívat, jak vypadala tehdejší móda.

Na základně historických fotografií jsme vytvořili repliku nádraží v Chuchelné. Dalo by se pokračovat, zajímavých exponátů je skutečně dost. Těžko vypichovat jen některé z nich.

Zaujalo mě, že používáte zvuk či vizuální prvky. Je to přidaná hodnota, kterou vaše muzeum může nabídnout?

Člověk vnímá pěti smysly a naším cílem bylo, aby návštěvník zapojil co nejvíce z nich. Všechno to má vtáhnout do dobové atmosféry. Aby si lidé zkrátka uvědomili, jak to tehdy probíhalo.

Jsme členy Klubu vojenské historie International reenactig group K.M.B., která se zabývá sestavováním dobových vojenských ukázek. I díky tomu si velmi dobře dokážeme představit, jaká válka byla.

Spousta lidí si ji romantizuje a vidí v ní něco, co nebyla. Ve skutečnosti však lidé zažívali opravdové peklo. Mimochodem to je jeden z našich cílů. Chceme válečné období zobrazit co nejrealističtěji, aby si lidé uvědomili, jak strašná to byla doba.

close Během slavnostního otevření došlo také na historické divadelní ukázky. info Zdroj: archiv obce Chuchelná zoom_in Během slavnostního otevření došlo také na historické divadelní ukázky.Autor: archiv obce Chuchelná.

Muzeum se nachází v Chuchelné, která podobně jako další obce z Prajzské byla přímo vystavena Ostravsko-opavské operaci v roce 1945. Nalezneme v expozici mikroregionální exponáty odkazující přímo na Chuchelnou nebo blízké okolí?

Rozhodně. Chystáme výstavu dobových fotografií už zmíněného nádraží v Chuchelné a jsou tam i další věci. Rádi bychom jednu místnost věnovali padlým vojákům z Hlučínska.

Ve druhé světové válce bylo odsud nasazeno okolo 55 tisíc lidí. I když to nebude jednoduché, rádi bychom udělali seznam padlých z této oblasti.

Předpokládám, že jste skupina nadšenců, která muzeum budovala zejména po práci a o víkendech. Jak to snášely vaše rodiny?

Jednalo se o hektické období. Při těch dvou letech šel osobní život stranou. Na rodinu nezbývalo tolik času. Naše ženy nás však podporovaly. Poděkování patří i našim přátelům.

A výsledek stojí za to?

Jsme spokojeni a na dalších věcech budeme dále pracovat tak, aby se expozice ještě rozšířila. Potvrdilo se to i při slavnostním zahájení. Pro lidi byl připraven bohatý celodenní program, ve kterém nechyběly i dvě divadelní ukázky a spoustu dalšího.

Návštěvníci odcházeli nadšeni. Bylo to pro nás velké zadostiučinění za úsilí, které jsme do budování muzea vložili.