Jednání o tom, kdo a jak bude využívat rozsáhlé prostory, ve kterých již více než dvacet let sídlí příspěvková organizace Marianum, začala a uvažuje se hned o několika možnostech.

První z nich je možnost zřídit v budově centrum pro sociální účely, s největší pravděpodobností pro seniory. Druhou eventuelní možností je poskytnout prostory škole. Dále je ve hře možnost, že by část budovy využívala Charita Opava nebo Československá legionářská obec.

„My se zasadíme hlavně o to, aby bylo zachováno smysluplné využití budovy," říká sestra Blanka z Kongregace Dcer božské lásky, v jehož vlastnictví budova je.

Opavský architekt a bývalý náměstek primátora Pavel Mališ má konkrétní představu: „Tuto historickou budovu bych z jedné třetiny využil jako sociální ústav a zbytek využil jako školu a navrátil se tak k původnímu využití, pro jaké byl objekt konstruován."

Kongregace Dcer božské lásky využívá pouze nejvyšší podlaží třípatrové budovy, která má i rozsáhlé podkrovní prostory.

Marianum budovu po letech opustí, protože své klienty stěhuje do nejrůznějších chráněných bydlení, do domovů pro zdravotně postižené osoby a další. Důvody stěhování organizace jsou vysoké režijní náklady na provoz budovy a nájem ve výši kolem 2,3 milionu korun ročně a také již nepříliš vyhovující prostory pro klienty.

Budova byla postavena řeholními sestrami v letech 1907 až 1909. Objekt nejprve z jedné třetiny sloužil jako klášter a v další jeho části se nacházela dívčí škola. V období první republiky byla budova využívána jako invalidovna a po druhé světové válce v ní našli zázemí fyzicky a mentálně postižení lidé.

O tom, jak a kdo rozsáhlý objekt bude od roku 2016 využívat, se stále jedná. „Další jednání by mělo proběhnout 16. února příštího roku," doplňuje ředitel Mariana Antonín Janýška.