Když se dnes v Markvartovicích zeptáte, zda mají v obci problém s černou skládkou, určitě vám odpoví: „Byl, ale už není.“ Ale hezky od začátku.

Markvartovickým chybělo slušné hřiště pro jiné sportování, než je fotbal. Iniciativu přinesli na obecní úřad sami lidé z obce, kteří zatím o podobném sportovišti, jaké už mají například v Hati nebo Darkovicích, jen snili. Nápad tedy byl na světě, zbývala realizace.

Ale hned nastal první problém – obec neměla k dispozici vhodnou plochu. Loni v zimě se pak zrodila myšlenka přeměnit na sportovní areál skládku za fotbalovým hřištěm. Podle pamětníků dobrých čtyřicet let hyzdila okraj obce a místní sem odkládali své zbytky po stavbách rodinných domků a vůbec vše, co už doma překáželo.

S pomocí zastupitele – geologa se začalo s rekultivací plochy. Postupně se po půlmetrových vrstvách odbagrovávala skládka, pomocí pěchu se plocha udusala, udělaly se sondy a tlakové zkoušky, ale stále podloží nebylo takové, které by hřiště uneslo. Postupně se tak bagry dostaly až do dvoumetrové hloubky, když geolog prohlásil, že podloží je dostatečně pevné.

„Bagry odkrývaly to, co tu lidé nechali – vrstvy popela, pneumatiky, sud s asfaltem, prostě vše, co se komu už nehodilo,“ vzpomíná starosta Markvartovic Petr Pastrňák. A vše začalo obráceně – odbagrovaná díra se zase musela dorovnávat nekontaminovanou zeminou.

Položila se první vrstva kamení, geotextilie, drenáže a hlína, až se znovu vytvořila rovina na původní výšce. A mohlo se začít stavět. Jak se říká, peníze jsou až na prvním místě. Řešili je i v Markvartovicích.

Obec Markvartovice patří mezi společníky, kteří vlastní nedalekou skládku komunálního odpadu, a tak přišel nápad – oficiální skládka nám pomůže zlikvidovat tu černou.

„Celá rekultivace bývalé skládky nás stála přibližně 400 tisíc korun. Tyto peníze nám vlastně vydělala skládka Soma, ve které máme podíl. Dá se tedy říci, že jedna skládka pomohla účelně zlikvidovat druhou,“ říká starosta Pastrňák. Jak připomíná, tyto ekologické peníze už v obci pomohly vybudovat spoustu důležitého, třeba loni tři mosty přes potok.

A že se to vyplatilo, potvrdily nedávné průtrže – voda se nerozlila do zahrad, jak se stávalo v minulosti, ale protekla korytem pryč. Když bylo staveniště připraveno, začali Markvartovičtí se stavbou vlastního hřiště. To má vlatně dvě části – víceúčelový kurt s umělým povrchem a oplocením a dětský koutek plný prolézaček, houpaček a dalších atrakcí. K tomu vyrotla i budova se šatnou a toaletami.

Dnes už je prakticky vše hotové, zbývá jen dokončit poslední úpravy v okolí hřiště. Markvartovičtí budou svůj areál otvírat 4. září a chystají k tomu i slavnost. „Víte, my jsme tady v obci už postavili leccos, ale nikdy jsme to nijak neslavili. A tak oslavíme toto hřiště. Jsou to vlastně dvě akce najednou – rekultivace staré skládky a výstavba nového sportovního areálu,“ uzavřel markvartovický starosta Petr Pastrňák.