To jsou podmínky, které určilo vedení radnice. Majitel, který je v aktivním věku, zaplatí za jednoho psa 600 a za každého dalšího 900 korun. Důchodce přijde jeden pes na 200 a každý další na 300 korun.

„Důchodce, který má důchod jako jediný zdroj příjmu, musí skutečnost, že je v důchodu, doložit buď důchodovým výměrem, nebo potvrzením okresní správy sociálního zabezpečení o pobírání důchodu,“ upozorňuje mluvčí opavského magistrátu Lada Dobrovolná.

Senior si může zvolit jeden z těchto dvou dokladů a při žádosti o slevu z poplatku za psa ho musí předložit magistrátu. Od poplatku ze psů je osvobozen majitel psa, který je nevidomý, bezmocný nebo s těžkým zdravotním postižením, za které mu byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu.

Do této kategorie patří i člověk cvičící psy k doprovodu těchto osob nebo ten, kdo provozuje obcí zřízený útulek pro ztracené nebo opuštěné psy. Vztahuje se rovněž na člověka se zvláštním právem v povinnosti držení a používání psa.