K poslednímu zápisu přišlo 681 dětí a 532 bylo přijato. Přednost měli předškoláci a děti zaměstnaných rodičů, méně úspěšné byly děti do tří let věku a děti mezi třemi a čtyřmi lety.

„To však neznamená, že mateřskou školu navštěvovat nemohou. Rodiče mohou kontaktovat školu, která nemá kapacitu zcela naplněnou. Seznamy včetně programu, zaměření a telefonních kontaktů na ředitelky najdou na webové stránce města www.opava-city.cz,“ říká pracovnice odboru školství opavského magistrátu Miroslava Konečná. Jeslové oddělení nadále zůstává při Mateřské škole Olomoucká na Čajkovského ulici.