Některá opomenutí se mohou časem vymstít a přesně to postihlo opavskou Matici slezskou. Musí uhradit nájem za pozemky pod Matičním domem, které spolu s objekty na nich její předchůdkyně Matice opavská zakoupila už koncem 19. století.

V roce 1990 dostala nástupní Matice slezská zpět tři budovy, ale pozemky získal Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) a dal je Matici slezské do trvalého užívání. To bylo novou legislativou změněno na dočasnou bezplatnou výpůjčku a Matice slezská měla jako jejich původní vlastník do roka požádat o převod pozemků do svého vlastnictví.

Měla to udělat, ale neudělala, přestože byla výpůjčka zákonodárci dvakrát prodloužena. Toto opomenutí přijde spolek velmi draho.

Kromě ročního nájmu ve výši 90 tisíc korun má od úřadu ještě zpětně naúčtován nájem od roku 2015 za zhruba 150 tisíc korun. „Náš spolek musí za svůj historický majetek platit znovu, a to je doslova šokující," komentuje předsedkyně Matice slezské Jana Galuszková.

Jana Galuszková pak ještě dodává: „Nepožádat o převod pozemků do vlastnictví Matice slezské byla z naší strany fatální chyba. Jejich vlastnictví však máme doloženo v Pozemkové knize, což nikoho nezajímá."

Ve snaze o vyřešení problému kontaktovala jak generální ředitelství úřadu, tak i Ministerstvo financí a poslance, ale zbytečně. Smlouvu o nájmu nemovité věci podepsala loni v srpnu, protože bezesmluvní užívání by všechno jen zkomplikovalo.

Matice slezská by své tři vrácené budovy sama využívat nemohla, a proto v nich má různé nájemce. To je důvod, proč nemůže získat další bezplatné využívání pozemku. Spolku v této chvíli nezbývá nic jiného než situaci akceptovat a splácet nájem za pozemky dřív, než naskočí penále a na dveře zaklepe exekutor.

„Pečujeme o historickou budovu a to rozhodně levné není. Její udržování představuje stovky tisíc korun, které teď místo do jejího stavu musíme dávat na úhradu splátkového kalendáře," přibližuje Jana Galuszková současný neutěšený stav.

ÚZSVM zvažoval, jak v dané záležitosti postupovat, ale nakonec mu nezbylo než se držet platné legislativy a užívací vztah s Matici slezskou vyřešil nájemní smlouvou. Největší problém byl právě v tom, že spolek budovu pronajímá jiným subjektům.

Po pracovním jednáním, které proběhlo loni v lednu, úřad požadoval, aby Matice podrobně popsala veškeré své aktivity anebo ekonomické ukazatele prokazující svůj neziskový charakter a případně další podklady, které by doložily, že činnost je veřejným zájmem a naplňuje podmínky zákona.

„Na základě posouzení těchto podkladů však ÚZSVM zjistil, že Matice slezská sama o sobě využívá ke své činnosti jen nepatrnou část budovy. Zbylá část je dále přenechávána do užívání třetím osobám, a to i za úplatu. V takovém případě zákon neumožňuje přenechat pozemky pod budovou do výpůjčky," komentoval tiskový mluvčí ÚZSVM Radek Ležatka.