Chybou Matice slezské bylo, že jako původní vlastník nepožádala v termínu o jejich převod do trvalého užívání, což bylo opomenutí velmi drahé a především nezvratné. Vlastnictví pozemků má sice doloženo v Pozemkové knize, ale nikoho to nezajímá.

„Kromě ročního nájmu ve výši 90 000 korun nám Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových naúčtoval ještě dalších zhruba 150 000 jako zpětný nájem od roku 2015. Takovou sumu nejsme schopni uhradit, a proto jsem loni v říjnu podepsala uznání závazku, umožňující splátkový kalendář,“ konstatuje současná předsedkyně spolku Jana Galuszková.

Opavská Matice slezská musí každoročně uhradit kromě 90 000 korunového nájmu ještě 50 000 korun zpětného nájmu. Spolku nezbývá nic jiného, než situaci akceptovat a splácet nájem za svůj vlastní pozemek dřív, než naskočí penále a zaklepe exekutor.

Jeho jediným zdrojem příjmů je pronájem prostor. Tyto peníze jdou na údržbu historického Matičního domu, na úhradu energií a na nepředvídané události. Takovou byla například vloni v květnu havárie kanalizace, která Matici přišla na částku kolem 140 000 korun.

„Už jsem vyčerpala všechny možnosti k vyřešení problému. Kontaktovala jsem generální ředitelství úřadu, Ministerstvo financí i poslance, ale zbytečně. Vnímám to jako totální prohru, protože musíme platit za své vlastní pozemky,“ dodává Galuszková.