S čísly začal koketovat už ve školce zvládnutím malé násobilky a matematika ho bavit nepřestala. „Beru ji jako zajímavou hru. Je jednoznačná, má několik postupů, ale pouze jeden správný výsledek," usmívá se sympatický mládenec.

Během studia stihl přední umístění na matematických olympiádách, na Turnajích mladých fyziků i v matematickém Klokanovi. V logistické olympiádě skončil jako osmý v republice. Při školních písemkách se choval velkoryse a méně zdatné spolužáky nechával opisovat. Vzdor nespornému talentu nemá o další studium matematiky zájem.

„Zaměřil jsem se jiným směrem, protože matematický obor má menší praktické využití," pragmaticky vysvětluje Honza Tofel.

Procházka růžovým sadem to nebyla

Maturitní zkoušku dokonale zvládl, ale za procházku růžovým sadem ji rozhodně nepovažuje. Souhlasí s kritiky, kteří poukazují na její nedokonalou podobu i podmínky. „Ve srovnání s loňským mi letošní test připadal nesrovnatelně těžší. Měl netradiční příklady, těžké zadání a na vypracování bylo málo času," přikládá maturant na hranici všeobecných stížností i své polínko.

Jedno zadání si navíc špatně přečetl a příklad pak musel řešit třikrát. Na kontrolu správnosti mu z dvouhodinového termínu zbylo jen deset minut a ty plně využil. Odhalil přitom jeden nesprávně vypočítaný příklad a stihl si ho opravit.

„Bezchybný výsledek jsem nečekal, protože jsem měl o správnosti jednoho postupu vážné pochybnosti. Naštěstí byl správný a vyšší matematickou zkoušku mám za sebou. Už je jasné, že je mi v podstatě k ničemu. Kdybych zvolil lehčí formu, byl by efekt stejný," míní Honza.

Rád by studoval v zahraničí

O budoucnosti má šikovný Opavan už jasno. Matematiku pověsí na hřebík a svou další profesní kariéru spojí se vším kolem počítačů. Chce studovat informatiku, kterou vnímá jako všestranně využitelnou. Teď už jde jen o výběr správné univerzity. Přijetí na Masarykovu univerzitu má už v kapse, ale pokukuje po zahraničí.

„Zkouším ještě univerzity v Londýně a v Edinburgu . Přijmou mě však jen s podmínkou, že odmaturuji na samé jedničky," vysvětluje talentovaný matematik. Šance pořád existuje, protože ústní zkoušky z češtiny, španělštiny a angličtiny má stále před sebou. Pokud v nich uspěje stejně dobře jako v matematice, může si začít balit kufry.