„V minulém školním roce děti třídy zajíčků naší mateřské školy pracovaly spolu se svými učitelkami na projektu Indiáni,“ uvedla ředitelka školy Hana Frýbová a dodala, že. pradědeček žáka Filipa Tomečka Maxmilián Ignác svému pravnukovi slíbil, že pro jeho kamarády vyrobí pravý dřevěný indiánský totem, který postaví k ohništi na školní zahradě mateřské školy.

Pětaosmdesátiletý muž se výrobě a malování totemu věnoval s velkou pečlivostí půl roku. Krásně malovaný třímetrový totem byl 13. května slavnostně odhalen a děti na školní zahradě se setkaly s jeho tvůrcem. Maxmilián Ignác děti seznámil s významem obrázků a symbolů namalovaných na totemu, odpověděl na jejich všetečné otázky a na závěr si společně s dětmi při kytaře i zazpíval.

„Maxmilián Ignác, skaut a šerif Džoe Mekki splněním daného slibu udělal všem dětem naší mateřské školy velikou radost, za což mu děkujeme,“ uzavřela Frýbová.

(ans)