V Česku je zatím advokátních kanceláří, které tuto službu nabízejí, velmi málo. V celém Moravskoslezském kraji se jí zabývá jen advokátní kancelář JUDr. Petr Holub v Novém Jičíně „Pokud vím, tak v Opavě spory formou meditace dosud řešeny nebyly,“ říká místopředsedkyně opavského okresního soudu Marta Kožušníková. Její názor v namátkovém průzkumu potvrdili i někteří opavští právníci.

Mediace je metoda, řešící rodinné, dědické, pracovně právní, sousedské, obchodní spory, ale i škodní záležitosti mimosoudní cestou. Mediátor musí být naprosto nestranný Znesvářené strany řešívají své problémy soudně hlavně proto, že spolu v jistém okamžiku nemohou či nechtějí komunikovat. Mediátor jim neradí, od toho jsou tu různé advokátní, psychologické a jiné instituce. Zajišťuje efektivní komunikaci stran a veškerá řešení hledají a nalézají zúčastněné strany už samy.

Mediace navíc umožňuje rozhodné otázky upravovat velmi podrobně a hlavně individuálně. Zabývá se hlavně tím, jak budou vztahy upraveny do budoucna a v tom je její výhoda proti soudům, které se převážně zabývají už minulým, a proto v podstatě nevratným stavem. „Jako mediátor se sejdu s oběma účastníky a v první fázi je nechám, aby mi každý zvlášť vysvětlili své pozice. Přitom se vzájemně poslouchají. Dále hovoří už navzájem a já v jejich rozhovoru zajišťuji vyvážený prostor pro obě strany. Nedochází například ke skákání do řeči nebo k urážkám.

V další části se společně snažíme hledat východiska ze situace a její řešení. Z návrhů závěrem vybereme ten nejlepší a uzavřeme dohodu, která pak může být i schválena soudem, je-li to potřebné Je potěšující sledovat, jak na mediaci přicházejí konfliktně naladění protivníci a odcházejí z ní partneři, připravení svou záležitost konstruktivně řešit“ přibližuje Petr Holub průběh mediačního jednání.

Šanci k využití této metody mají také lidé z Opavska Mediační jednání trvá zpravidla tři hodiny a domluvit ji lze v několika dnech. To je výhoda proti soudnímu jednání, na který se čeká řadu měsíců. Doktor Holub má sídlo v Novém Jičíně, ale toto řízení může zajistit také mimoregionálním zájemcům prakticky kdekoli. Pokud by Opavané chtěli tuto možnost řešení sporů využít, mohou se více dozvědět na stránkách na adrese www.amcr.cz.