Pracovníci občanského sdružení Za Opavu, kteří v minulých letech provedli jeho celkovou rekonstrukci, neboť nebyl od druhé světové války opravován, mu pro změnu dali přízvisko boží muka. Pravda je ale taková, že se o této více než tři metry vysoké stavbě z cihel a lomového kamene prakticky nic neví. A to ani doba a důvody jejího vzniku.

Švédský sloup, či boží muka mezi Melčem a Mikolajicemi v minulých letech zrekonstruovalo občanské sdružení Za Opavu.Není vyloučeno, že se může jednat o památku nesoucí vojenskou minulost. Současně mohla plnit i funkci jakéhosi hraničního kamene rozdělujícího dvě bývalá panství, protože je situována téměř na hranici území Melče a Mikolajic.

„Švédský sloup se mu může říkat proto, že souvisí s obdobím, kdy se v našem kraji vyskytovala švédská vojska. Jejich vojáci měli u objektu odpočívat, léčit se a podobně. My si ale myslíme, že to je jen legenda," vypráví o záhadné stavbě restaurátor Tomáš Skalík ze sdružení Za Opavu.

Další nepodložené a nepotvrzené prameny hovoří o souvislosti sloupu s návratem slavného generála Laudona z bitvy s Prusy u nedalekých Guntramovic. Ta se odehrála někdy v době sedmileté války, která vzplála v letech 1756 až 1762.

Když měla armáda legendárního vojevůdce táhnout z guntramovického válečného pole a vracet se směrem na Opavu, měla sloup postavit na počest vítězství. Ani to ale není potvrzeno.

Jiné zdroje zase připisují vznik „božích muk" devatenáctému století. Historie této památky, o které ani mnoho lidí neví, že vůbec existuje, tak i nadále zůstává zahalena tajemstvím. A jen těžko soudit, zda se někdy tuto záhadu podaří rozluštit.