Nebudeme už vás déle napínat – jedná o síť velmi prestižních mezinárodních škol se sídly na čtyřech světových kontinentech a možnost studovat tam je otevřená i pro zástupce z České republiky.

Tajemná trojice dívek

Je jedno z mrazivých dopolední, které v poslední době vládnou na celém našem území. Na Mendelově gymnáziu právě probíhá běžná výuka. Tedy až na jednu třídu. Je jí chemická posluchárna, která doslova praská ve švech. Všechna místa do posledního jsou zaplněna studenty a po stranách se u zdí mačkají členové učitelského sboru.

Člověk by řekl, že tady má přednášku nějaká světově proslulá celebrita. V čele, před velkým promítacím plátnem, však nestojí Brad Pitt ani prezident Obama, ale tři na první pohled sice sympatické, avšak obyčejné dívky.

První z nich, jediná plavovlasá, hovoří k posluchačům a občas se obrátí s anglicky formulovaným dotazem ke svým na první pohled exotickým společnicím. Na plátně se střídají obrázky a my se z vyprávění tří dam dozvídáme, že obsahem přednášky je mezinárodní škola s názvem United world colleges, kde všechny dotyčné slečny studují.

Mimo jiné tak zjišťujeme, že dívka, která nejvíce, a hlavně česky, komunikuje s obecenstvem, se jmenuje Kristina Pallová, pochází z Opavy a před odchodem na United world colleges byla žačkou právě Mendelova gymnázia. Druhá ze slečen se jmenuje Andrea Grimaldi a jejím domovem je Argentina. Třetí perlou v této zahraničně studentské čelence je poté Natalia Zamboni, původem z daleké Guatemaly.

Tolik zemí a tak málo času

Postupně získáváme informace, že škol tohoto typu je ve světě třináct a to na čtyřech kontinentech (např. Itálie, Kanada, Singapur, Svazijsko, Norsko, aj.). Celá trojice dívek přitom studuje a žije v holandském Maastrichtu. V rozsáhlém systému těchto škol společně studují lidé z více než 100 zemí celého světa a hodiny probíhají v angličtině.

Dvouleté studium je v drtivé většině celé, nebo téměř celé, stipendijní a od roku 1990 absolvovalo některou z těchto institucí téměř sto českých studentů. Škola je navíc natolik prestižní, že s ukončeným diplomem mají absolventi otevřeny dveře na jakékoli univerzity ať už ve svých rodných zemích nebo ve světě.

Po přednášce se s dívkami setkáváme osobně v ředitelně. Jsou očividně unavené, ale vstřícné a prozrazují nám další své zkušenosti. Teď už tedy víme, že např. každá země má jiný styl výběru studentů, kteří se chtějí do tohoto programu přihlásit. Andrea prozrazuje, že v Argentině musela absolvovat dvě výběrová kola, Natalia prý jich musela projít ještě mnohem více.

Rodilá Opavačka Kristina nám pak vysvětluje, že princip přijímacího řízení je spíše než na „našprtané“ vědomosti zaměřen na osobnost zájemce a prakticky jedinou akademickou podmínkou zůstává zvládání angličtiny.

Jiný kraj, jiný mrav

Někteří čeští žáci by měli určitě radost ze známkování, neboť tamější systém stanovuje hodnocení od jedničky do sedmičky, přičemž sedmička je nejlepší. Jak se ale dozvídáme vzápětí, v cizině to nic neobvyklého není. Natalia nám vyráží dech prohlášením, že v Guatemale se boduje od jedné do stovky a čím vyšší hodnocení, tím opět lépe.

Učebních předmětů je na rozdíl od Česka v United world colleges jen poloviční počet – šest. Jsou i trochu jinak koncipovány a navíc má každý student povinný vlastní projekt, který musí plnit. Je většinou humanitárního rázu (např. jde o pomoc pobřežní stráži, doučování chudých dětí, apod).

Rozhodně nezajímavým není příběh Andrey, která kvůli přihlášce na tuto školu přerušila dokonce studium antropologie na univerzitě v Argentině. Poté nás rozesmává Natalia, která na otázku, v čem vidí největší rozdíl mezi domovem a Holandskem odpovídá zasněně: „Chybí mi siesta…,“.

Všechny se ale shodují, že je to zkušenost k nezaplacení. Učí se zde hlavně najít samy sebe, získat na vše svůj vlastní názor a tolik potřebnou sílu chtít pozitivně změnit svět.

České školství patří stále ke špičce

Pro Českou republiku platí pravidlo, že se lze ke studiu kamkoli na United world college přihlásit nejvýše ještě ve druhém ročníku střední školy. Nicméně zájemci nemusí mít strach, že by na absolvování této prestižní instituce neměl dostatečné znalosti. Po přijetí dochází na místě ještě ke srovnávacím testům a rozdělení do výkonnostních skupin.

A třeba Kristina byla od začátku zařazena ve většině případů (včetně angličtiny) do těch nejvyšších, což okomentovala se smíchem a pohledem na ředitele gymnázia Petra Pavlíčka slovy: „Prostě se mi dostalo dobrých základů,“.

A je to pravda, úroveň českého školství si stojí, na rozdíl od jiných zemí, stále velmi dobře, a to i přes poslední dobou stále častěji opakované fámy.

Na závěr máme pro vás všechny, kteří byste si rádi vyzkoušeli studium ve světě na United world colleges, informaci, že termín pro zaslání přihlášek na další akademický rok je stanoven do 20. února. Bližší informace poté naleznete také na adrese www.uwc.cz.