Pracovník německé Centrály pro zahraniční školství Willi Kruesemann zavítal v úterý do Opavy a přivezl gymnáziu vánoční dárek: DVD přehrávač, dataprojektor, notebook a další věci k vybavení jazykové učebny včetně finanční částky na skříň k jejich uložení za celkem 5 000 eur. „Oceňujeme to, že v opavském gymnáziu byl za poslední dva až tři roky zaznamenán pozitivní vývoj v počtu žáků, kteří tuto zkoušku skládají,“ řekl Willi Kruesemann.

Řediteli gymnázia Petru Pavlíčkovi potvrdil, že škola může od února příštího roku počítat s tříměsíční přítomností německého asistenta, kterého jí Centrála poskytne v rámci projektu Porozumění mezi národy. Od letošního školního roku vyučuje osm skupin žáků v certifikátních konverzacích rodilá mluvčí Anneliese Brym. Vloni zkoušku pro získání diplomu na opavském gymnáziu zdárně absolvovalo 11 studentů a letos se na ni chystá 22 zájemců z maturitních ročníků.

„Letošní zkouška však bude mít jiná pravidla a forma zadaných otázek může být pro žáky náročnější. Písemná část se uskuteční v polovině prosince a k ústní studenti nastoupí koncem ledna,“ vysvětlila postup učitelka němčiny Hana Gráfová. Výhoda studentů, kteří diplom dostanou, je v možnosti studovat na vysokých školách a univerzitách v německy mluvících zemích i v možnosti prosadit se na trhu práce ve firmách se zahraniční účastí. „Jsme si vědomi finančních problémů, spojených se studiem na zahraničních školách. Studenti, kteří tuto zkoušku složí, se mohou ucházet o stipendium, které jim pětileté studium na německé škole plně uhradí,“ přiblížil Willy Kruesemann lákavou nabídku.