Opava se rozhodla vydat cestou škrtů ve svozovém kalendáři. „Město se stále drží na relativně nízkém zatížení občanů na nákladech za svoz a likvidaci odpadů. Jeho reálná cena donedávna byla okolo 1200 korun na osobu za rok, teď, v době rostoucích cen energií a pohonných hmot i provozů skládek, tato cena atakuje 1400 korun ročně. Přitom dospělý občan zatím platí ročně 660 korun. Věříme, že lidé naše kroky pochopí a budou více své domácí odpady třídit. Nechceme poplatky za odpady zvyšovat, ale teprve budoucí měsíce ukáží, jestli to v Opavě bez toho zvládneme, nebo ne,“ uvedl radní Petr Popadinec.

Je třeba říci, že omezení se bude týkat jen rodinné zástavby, nikoli paneláků, sídlišť a centra města. Změny začnou nejprve platit ve všech městských částech, a to počínaje 1. únorem. Od 1. dubna budou platit pro rodinné domy ve zbytku Opavy. Komunální odpad se bude vyvážet vždy jen jednou za čtrnáct dní, nyní to bylo jednou týdně. Magistrát počítá i s tím, že v případě nutnosti přidá do konkrétních lokalit barevné popelnice na sklo, papír a plast, případně se navýší jejich vývoz. Roční částka za popelnice, která činí 660 korun, v Opavě platí od roku 2020, do té doby činil poplatek 495 korun. Osvobozeny od něj i v příštím roce zůstávají děti a mladiství do 18 let.

V Hlučíně platili občané uplynulých sedm let za vývoz popelnic takřka stejné peníze, od roku 2016 to bylo 550 korun, v roce 2021 se částka o padesát korun zvedla na 600 korun. Od nového roku ale přichází další vlna zdražení, tentokrát ji však Hlučíňané pocítí ve svých peněženkách citelněji. Svoz vyjde na 800 korun za rok. I hlučínskou radnici vedly k tomuto kroku rostoucí náklady, které město musí v souvislosti s odpadovým hospodářstvím platit. Komunální odpad se v Hlučíně odváží jednou za dva týdny, v zimě pak každý týden. Bioodpad v sezoně jednou za dva týdny, v zimě se nevyváží. Pro plasty jezdí popeláři dvakrát týdně, pro papír třikrát a sklo se odváží jednou za dva týdny. Textil, elektroodpad a olej podle potřeby. Další omezení svozu, podobně jako to udělali v Opavě, ale v Hlučíně na pořadu dne nebylo. „Město se snaží své občany dlouhodobě motivovat ke snížení množství směsného komunálního odpadu a naopak ke zvýšení podílu jeho vytříděné složky. Proto se od jara do podzimu střídají v zástavbě rodinných domů každý týden svozy komunálního a biologicky rozložitelného odpadu. O dalším omezení frekvence svozu směsného odpadu město prozatím neuvažuje,“ řekl Deníku vedoucí odboru vnitřních věci hlučínského městského úřadu Zbyněk Plura.

I v Hlučíně není výjimkou, že lidé házejí do šedých kontejnerů na komunál všechno možné. „Větším problémem je však chování některých firem a podnikatelů, kteří kontejnery na tříděný odpad pár hodin po vývozu zaplní svým odpadem, místo toho, aby si tento odpad zlikvidovali na své vlastní náklady,“ popisuje další nešvar Zbyněk Plura.

Také v Hlučíně jsou od poplatku za odpady některé osoby osvobozeny. Jsou to třeba lidé, kteří jsou celý rok v zahraničí, děti, které se v daném roce narodí, nebo osoby, žijící v domovech pro seniory.