Onkologická ambulance poskytuje ročně zdravotnické služby sedmi tisícům pacientů v oblasti kontroly, léčebné aplikace nejmodernějších onkologických léků i preventivní péče – mamologie.

Nedílnou součástí je ultrasonografická diagnostika a paliativní terapie nemocných s pokročilými stadii onkologických onemocnění. Nájemní smlouvu má s městem v objektu uzavřenu do roku 2012.

„Zařízení kopíruje současné moderní trendy tak zvané ambulantní onkologické léčby, během které tráví pacient nezbytně nutnou dobu po aplikaci onkologických léků v adekvátním prostředí onkologické ambulance. Až potom odchází domů,“ vysvětluje doktor Pavel Horkel.

Hlučínská ambulance bezprostředně navazuje na terapeutické centrum onkologické kliniky Fakultní nemocnice Ostrava - Poruba, na Mendlovo onkologické centrum v Novém Jičíně a také na významná onkologická centra v Olomouci, v Brně a v Praze.

V případě potřeby komunikuje rovněž se zahraničními centry v Nwmecku a v USA. Hlučínské onkologické centrum nadregionálně pečuje také o pacienty z Vítkovska. Tvoří nedílnou součást mozaiky stávajících onkologických zařízení a narušení jeho činnosti, popřípadě jeho likvidace, by mělo nedozírné následky s řadou osobních a společenských tragedií pro spoustu lidských osudů.

„Je nutné si uvědomit, že rakovina jako taková postihuje celé populační spektrum a nevynechává žádnou věkovou kategorii. Když pacientům, praktickým lékařům, odborným lékařům znemožníme bezprostřední kontakt s odborným týmem, snižujeme jim šanci na vyléčení nebo alespoň na prodloužení jejich života,“ upozorňuje doktor Horkel.

Hlučínský starosta David Maňas (ODS) se snaží obavy ze zrušení ambulance rozptýlit. „Událostem nechci předcházet, ale umím si představit, že ordinace bude přemístěna do jiného objektu. Máme jednoznačný zájem na jejím zachování a myslím, že proto společnou řeč určitě najdeme,“ říká starosta Maňas.

Řešením může být i vybudování nového onkologického stacionáře s důstojným zázemím, podporujícím současné moderní trendy v léčbě této zákeřné a většinou smrtelné nemoci. Její statistika je neúprosná a čísla vydávají své hrozivé svědectví. (jih)