Od 2. do 17. května zaměstnanci zlínské firmy Deratex položí jedovaté nástrahy do kanalizační sítě, teplovodních kanálů, nor i do vybraných objektů. Poté bude firma provádět ještě čtvrtletní kontroly s pokládáním dalších nástrah.

Pomoci mohou i lidé

„Efektivnost celé akce se neobejde bez spolupráce firem i samotných Opavanů při nahlášení značného výskytu potkanů v okolí. Firma naštěstí položí návnadu současně na zem i pod zem,“ říká pracovnice odboru životního prostředí opavského magistrátu Ilona Drešlová.

Deratizace však není samospasitelná. Městská deratizace nebude účinná bez spolupráce dalších soukromníků, ať už majitelů domů nebo provozovatelů různých provozoven s jídlem, kteří by měli zajistit ochrannou deratizaci svých objektů v termínu stanoveném pro celoplošnou deratizaci města. Mohou k tomu využít i firmu Deratex.

Postřehy k výskytu potkanů a požadavky nebo dotazy ohledně deratizace mohou lidé podat písemně na odbor životního prostředí. Důležité je ztížit životní podmínky hlodavců tím, že budou mít zamezený přístup k potravě i k zabydlení.

Nekrmte je potravinami

„Znamená to dodržovat zásady pro odpady nehromaděním zbytků potravin v kontejnerech a kolem nich a nevhazováním jídla do kanalizace,“ připomíná Ilona Drešlová. Budovy je potřeba chránit před průnikem potkanů opravami poškozeného zdiva i kanalizačních poklopů, zjištěné vchody do jejich nor je nutné zabetonovat a velmi důležitý je stálý úklid kolem budov včetně likvidace porostů plevele. Jen tak je možné potkaní populaci zvládat.

Tato zvířata jsou přenašeči řady nebezpečných onemocnění, mnohdy přenosných i na člověka. K nejznámějším patří například mor, leptospiróza nebo salmonelóza. Jako by to už nestačilo, působí potkani též ekonomické škody. Jsou to hlodavci, kteří tuto vlastnost uplatňují na potravinách, v objektech, v kanalizaci, na komunikacích, v kabelových rozvodech a na podobných místech.

Potkan dospívá po třech měsících, samice je březí pouhé tři týdny a mívá tři- až sedmkrát do roka až 15 mláďat. Jeden pár potkanů tak může v optimálních podmínkách zplodit ročně až osm set potomků.