Tam převzal z rukou náměstka ministra vnitra Richarda Nouzy cenu za kvalitu a inovaci ve veřejné správě „Organizace zvyšující kvalitu veřejné služby“. Ocenění bylo Hlučínu předáno v kategorii Zdravé město.

Slavnostní ceremoniál proběhl za přítomnosti mnoha význačných osobností včetně ministra vnitra Martina Peciny.

„Ocenění získal hlučínský úřad za zavedení místní Agendy 21. Ta je nástrojem, který pomáhá dlouhodobě zajišťovat podmínky pro kvalitní život ve městě a umožňuje občanům zapojit se do rozhodovacích procesů,“ upřesnila, proč město ocenění získalo, mluvčí hlučínské radnice Lada Dobrovolná.