Pekařskou ulici čeká 25. října už za provozu frézování celé šířky a od 28. října do 1. listopadu úprava nivelety poklopů kanalizačních šachet.

V úseku mezi Horním náměstím a Nákladní ulicí bude Pekařská 2. listopadu pro pokládku povrchu pro vozidla zcela uzavřena. V Olomoucké ulici jsou v úseku od Vančurovy ulice k Lidlu do 25. října prováděny práce za provozu a tato část bude pro pokládku uzavřena o víkendu 26. a 27. října pro všechna vozidla kromě autobusů a IZS.

Ryska naznačuje, kam by mělo uhlí dosahovat.
Muž z Opavska si nechal přivézt uhlí z Polska a nestačil se divit

Částečná uzavírka ulice Hillova v křížení s ulicí Do Polí potrvá po výměnu vodovodního řadu a rekonstrukci kanalizace až do 20. prosince s tím, že ulice Do Polí bude zcela uzavřena od 29. října. Úplná uzavírka postihne do 18. listopadu Nerudovu ulici v úseku ulic Karoliny Světlé a Gogolovy.

Ulice Karoliny Světlé bude zcela uzavřena v úseku ulic Otická a Elišky Krásnohorské od 19. do 21. listopadu z důvodu výkopových prací k rekonstrukci inženýrských sítí.

Opavští basketbalisté vyrazili do Slovinska.
OBRAZEM: Opavští basketbalisté vyrazili do Slovinska