Jak zdůraznil, tuto operaci je třeba uskutečnit do konce listopadu. Zatímco zastupitelé s tímto neměli problém, jejich bývalý kolega Petr Dybowicz se snažil ve svém emotivním vystoupení na zastupitelstvo působit:

„Město by mělo ukončit jakoukoli aktivitu ve stavbě severního obchvatu. Tím, že bude, nepomůže žádnému ekonomickému rozvoji města ani regionu, jak se o tom stále mluví. Zasáhne ale vodní rezervoár, který je v místech plánované stavby a je zásobárnou pitné vody pro město.

Za padesát let bude boj o pitnou vodu a zamyslete se, co budou pít vaše děti.“

Zastupitelé ale stavbu obchvatu podpořili. „Já hlasoval vědomě s tím, že doprava je největším problémem města,“ uvedl se po ukončení bodu opavský primátor Zbyněk Stanjura.

Město Opava má na výkupy pozemků pro tuto část obchvatu celkem 38 milionů korun. Podle informací z magistrátu zbývá vykoupit pozemky v hodnotě cca dvou milionů.

Ty pak město odprodá Ředitelství silnic a dálnic ČR.