Magistrát již má hotovou studii a získal na ni státní peníze, nemá však dosud souhlas všech majitelů pozemků, kterých se týká. Část z nich je v soukromých rukou a ne všichni jsou ochotni je prodat. „Asi 80 procent pozemků, na nichž se má stavět, je ve vlastnictví města. Další patří pozemkovému fondu, s nímž jednáme. Začala jednání i se soukromými majiteli a s některými již byla i úspěšně dokončena,“ říká mluvčí opavského magistrátu Jan Šindler.

V protikladu k těmto tvrzením však stojí společné prohlášení majitelů několika pozemků, na nichž se má také stavět. „Architekti města plánují zvelebení okolí Stříbrného jezera způsobem, který nemá obdoby nikde ve světě. Studie zpracovávaná z prostředků města a EU se týká z velké části pozemků, které město nevlastní, tudíž s nimi nemůže nakládat a do dnešního dne ani nekontaktovalo vlastníky pozemků k jakémukoliv jednání.

„Vlastníci pozemků svůj majetek neprodají a ani nestrpí jakékoliv plánování o nich a bez nich,“ stojí v jejich stanovisku, zaslaném médiím. Kolem Stříbrného jezera se za státní peníze plánuje výstavba pláží, cyklostezek, parkoviště pro 650 aut, přístupových cest, rozhledny a sportovišť. Peníze mají jít z fondu pro revitalizaci bývalých důlních území – jezero bylo kdysi sádrovcovým dolem.