Komise ve výběrovém řízení vybírala z dvanácti uchazečů, kteří splnili všechny podmínky. „Milan Kokoř měl nejlepší výsledky v ústních pohovorech i v psychologickém vyšetření a navíc předložil podle nás nejzdařilejší koncepci budoucí práce městské policie,“ přibližuje Daniel Žídek stanovisko komise.

Nový ředitel byl až dosud civilním pracovníkem magistrátu. Působil jako kurátor mládeže na oddělení sociálněprávní ochrany a jako takový se musel nejdříve stát tak zvaným čekatelem městské policie. Ve středu ho zastupitelé do funkce schválili a mohl nastoupit.

Veškeré pravomoci, související s výkonem práce ředitele, však dostane až po vykonání zkoušek. Ty musí podle zákona absolvovat do tří měsíců.

„V nejbližší době nastoupí k odbornému výcviku a školení, které bude zakončeno závěrečnou zkouškou. Na jejím základě obdrží potřebné osvědčení,“ konstatuje náměstek Žídek. Úkolem nového ředitele bude kromě řízení městské policie také komplexní zajištění chodu hlídkové služby strážníků s jejich přípravou na výkon služby. Zodpovídat bude rovněž i za technické zabezpečení činnosti městské policie.

„Chtěl bych, aby se strážníci pod jeho vedením vrátili do ulic. Aby občané věděli, že jsou tady skutečně pro ně, pro jejich ochranu a ochranu veřejného majetku,“ dodává Daniel Žídek.