Šest let měli strážníci na to, aby řádně dokončili středoškolské vzdělání. Pokud maturitní vysvědčení nebudou mít v ruce do konce roku, o práci pravděpodobně přijdou. Výjimka se vztahuje na ty, kteří dosáhli pětačtyřiceti let a nejméně třikrát prošli profesními zkouškami. Konkrétně v Opavě se to týká tří lidí.

„Dále máme v pracovním poměru pět strážníků, kteří nemají ukončené středoškolské vzdělání maturitní zkouškou, a nevztahuje se na ně uvedená výjimka. Z těchto pěti strážníků budou v letošním roce skládat maturitní zkoušku tři. Zbylí dva studium ukončili bez toho, aby maturitní zkoušku skládali.

Věříme, že všichni tři strážníci, které zkouška čeká, také úspěšně odmaturují," popisuje stav v řadách opavské městské policie její mluvčí Petra Stonišová.

Příslušníky městské policie bez maturity mají i v Hlučíně. Jsou celkem čtyři, na jednoho se ale vztahuje výjimka. „Zbylí tři by museli maturitu doložit. I kdyby tak neučinili, nehrozí, že by byl nedostatek lidí. Situaci jsme konzultovali s vedením města a existují dvě varianty.

Nahlášeno již je několik zájemců, takže by se s dostatečným předstihem vyhlásilo výběrové řízení a noví lidé by byli po zkouškách připraveni nastoupit na začátku příštího roku. Jsou zde také zájemci z jiných měst, jedná se však o aktivní strážníky, takže výběrové řízení by nebylo nutné," informuje velitel městských policistů v Hlučíně Luděk Olšovský.

Problém s maturitami nemusí řešit ve Vítkově. „Do podmínek přijetí sem již s předstihem zahrnuli dokončenou střední školu s maturitou, takže v současné době u nás není nikdo bez maturity," dodává vedoucí strážník vítkovské městské policie Roman Mišáček.

V kontextu celé České republiky se uvažuje o legislativní úpravě tak, aby příslušníci městské policie bez maturity o práci nepřišli. „Ministerstva školství a vnitra pak mohou akreditovat zcela nový studijní obor na policejních školách, v němž by si strážníci maturitu dodělali, pokud tedy bude stát na ní trvat," řekl Radek Ondruš z Unie obecních a městských policií ČR.

Mezi politiky i veliteli strážníků však existuje názor, že šest let na dodělání maturit byla dostatečná doba.

„Zatím nepřipravujeme rozvázání pracovního poměru ani se nekloníme k odmítání propouštění strážníků, ale čekáme na právní stanoviska a rozbory. Celou situací se mimo jiné zabývá také Kolegium ředitelů městských policií statutárních měst, které bude probíhat v polovině května v Karlových Varech.

Na toto jednání byl pozván i opavský zastupující ředitel Zdeněk Zabloudil. Při minulých jednáních Kolegia, kterých se pravidelně účastní zástupci Ministerstva vnitra ČR, bylo z jejich strany vždy konstatováno, že se legislativně nic měnit nebude a přechodné období na doplnění vzdělání v délce šesti let bylo dostatečně dlouhé," uzavírá Stonišová.