A právě mapu s vyznačenými místy nejčastějšího výskytu podobných nálezů nyní zveřejnila Městská policie v Opavě. Nebezpečí plynoucí z možného zranění o použitou odhozenou stříkačku je nedozírné. Hrozí přenos smrtelných nemocí od viru HIV přes nejhorší kmeny hepatitidy po nespočet dalších těžkých chorob. Strach je tedy namístě.

V Opavě přitom podobné nálezy nejsou v žádném případě nic výjimečného a dochází k nim téměř v jednom kuse. „Můžu potvrdit, že je to stále aktuální problém. Bohužel. Hlášení o nalezených injekčních stříkačkách dostáváme minimálně jedenkrát do týdne," uvádí smutnou statistiku tisková mluvčí opavské městské policie Petra Stonišová.

V nebezpečí jsou dospělí i děti

Vyprávět by mohl například dnes už jednatřicetiletý Marek. Před třemi roky venčil svého psa podél řeky Opavy a v jedné chvíli mu upadl na okraji řeky do vody míček. Nic netušící muž se pro něj do vody rukou natáhl a vtom ucítil štípnutí. Napíchl se prstem přímo na vyhozenou použitou stříkačku. Od té doby začalo Markovi jedno velké dlouhé martyrium a nekonečná pouť po lékařích.

Jelikož se některé viry a choroby neprojeví hned, ale až po čase od nakažení, musel totiž absolvovat sérii vyšetření a odběrů opakujících se po několik měsíců. Kdyby ale povinné návštěvy doktorů klidně ignoroval, nikdy by neměl jistotu, že není vážně nemocný. Ačkoli tento příběh skončil dobře, nemuselo tomu tak být.

Marek si to uvědomuje a člověku, který do řeky injekci zahodil, spílá dodnes: „Feťák, který takhle nechá válet použité stříkačky, by si zasloužil, aby musel nejmíň týden spát na posteli z použitých jehel. Takoví lidi nemají svědomí," zlobí se Marek.

Jiné příběhy zase vyprávějí o injekčních stříkačkách vyhozených v Opavě nedaleko u škol, kde se denně pohybují stovky dětí. To je i příklad parku Joy Adamsonové. Jen pár metrů od budovy základní školy se nachází místo s jedním z nejčastějších výskytů zahozených stříkaček v celém městě. Alespoň to vyplývá ze statistik nedávno zveřejněných opavskou městskou policií.

.

..klikněte pro zvětšení..

Kromě okolí ulice Riegrovy a sousedního parku Joy Adamsonové to jsou kupříkladu lokality kolem ulice Partyzánské, ulice Hillova v Kateřinkách nebo prostor mezi ulicemi Na Valech a Kolářskou v samotném centru slezské metropole. Ale míst, kde na vyhozené stříkačky můžete narazit, je mnohem víc. Sporadicky se nacházejí také kupříkladu v parku naproti soudu, u ulic Haškovy, Rybí trh, Kollárovy a mnoha dalších.

Jak končí malí ostří zabijáci?

O sběr injekčních stříkaček se nejčastěji starají strážníci městské policie při kontrolních obhlídkách. Případně je k jejich sběru volají i sami občané, a to na tísňovou linku 156. Strážníci jsou vybaveni technickými prostředky k bezpečnému odstranění nalezených použitých injekčních stříkaček a k jejich následné odborné likvidaci.

Ideální je, když oznamovatel zůstane až do příjezdu hlídky na místě a strážníky navede přesně. Jehly jsou totiž často velmi malé a dají se snadno přehlédnout. Použité stříkačky se navíc objevují na různých místech, jako jsou kontejnerová stání, okolí laviček v parcích nebo třeba v křoví. A co se s nalezenými injekčními stříkačkami děje po jejich zajištění? Putují do Krizového a kontaktního centra Pod Slunečníkem v Hradecké ulici, které poskytuje strážníkům rovněž speciální kontejnery pro jejich sběr.

Definitivní konec pak naleznou tito malí ostří zabijáci ve spalovně v Ostravě, kde se likviduje nebezpečný odpad.